Thông báo Lịch trở lại học trực tiếp tuần 14 tháng 9 năm 2020

10/09/2020 11:53
Từng bước trở lại tổ chức đào tạo trực tiếp, đáp ứng các yêu cầu phòng dịch trong tình hình bình thường mới, khoa CNTT thông báo lịch trở lại học trực tiếp tuần 14/09/2020, như sau:
 1. Sắp xếp lịch học trực tuyến cụ thể trong tuần 14-20/09/2020 đối với một số lớp sau để giảm mật độ SV/buổi học tại khoa. 
  Các lớp học trực tuyến tiếp tục thực hiện theo yêu cầu của khoa từ đầu học kỳ
  Thứ Bắt đầu học Phòng Môn học Lớp tín chỉ Giảng viên Sĩ số Lịch học tuần 14-20/9/2020
  Tư, Sáu 26/08/2020 12:45 P42 Đại số và hình giải tích AAB4062020.004 Lê Thị Thanh Thuỳ 59 Học trực tuyến đến hết ngày 16/9/2020
  Hai, Tư 24/08/2020 12:45 P21 Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng AAS5112020.006,
  AAS5112020.020
  Trịnh Thị Xuân 68 Thứ Hai ngày 14/9/2020: Học trực tiếp
  Thứ Tư ngày 16/9/2020: Học trực tuyến
  Hai, Tư 24/08/2020 6:45 P21 Lập trình trên thiết bị di động AAS7132020.005 Mai Thị Thúy Hà 69 Học trực tuyến đến hết ngày 14/9/2020
  Hai, Tư 26/08/2020 12:45 P23 Lập trình Hướng sự kiện AAW6102020.003 Nguyễn Thị Tâm 69 Học trực tuyến đến hết ngày 14/9/2020
  Hai 24/08/2020 12:45 P43 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật AAB4012020.002 Nguyễn Thùy Linh 70 Học trực tuyến đến hết ngày 20/9/2020
  Năm 27/08/2020 6:45 P41 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật AAB4012020  .001 Nguyễn Thị Tâm 71 Học trực tuyến đến hết ngày 20/9/2020
  Năm, Bảy 27/08/2020 6:45 P42 Lập trình trên thiết bị di động AAS7132020.003 Mai Thị Thúy Hà 72 Học trực tuyến đến hết ngày 20/9/2020
  26/08/2020 12:45 P24 Phân tích và thiết kế hệ thống TT AAS7182020.005 Lê Hữu Dũng 76 Học trực tuyến đến hết ngày 20/9/2020
  Ba, Năm 25/08/2020 12:45 P23 Mã nguồn mở   AAN7032020.005,
  AAN7032020.006
  Mai Thị Thúy Hà 77 Học trực tuyến đến hết ngày 20/9/2020
  Ba, Năm 25/08/2020 12:45 P51 Thương mại điện tử AAW5132020.004 Thái Thanh Tùng 80 Học trực tuyến đến hết ngày 20/9/2020
  Bảy 29/08/2020 12:45 P52 Triết học Mác-Lênin 7A00152020.003 Nguyễn Thị Huyền 84 Học trực tuyến đến hết ngày 20/9/2020
  Sáu 28/08/2020 12:45 P51 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN MHN5022020.001 Phạm Nguyên Phương 99 Học trực tuyến đến hết ngày 20/9/2020
  Bảy 29/08/2020 12:45 P51 Nguyên lý MHN1062020.001 Trần Thị Lan Hương 106 Học trực tuyến đến hết ngày 20/9/2020
  Sáu 28/08/2020 6:45 P51 Triết học Mác-Lênin 7A00152020.001 Mai Thị Thanh 111 Học trực tuyến đến hết ngày 20/9/2020
  Sáu 28/08/2020 6:45 P52 Triết học Mác-Lênin 7A00152020.002 Nguyễn Thị Huyền 111 Học trực tuyến đến hết ngày 20/9/2020
 2. Các lớp khác (không có trong danh sách trên) học trực tiếp từ ngày 14/09/2020. 
 3. Các lớp không tự ý chuyển đổi hình thức học trực tiếp - trực tuyến khi chưa được sự đồng ý của BLĐK.
 4. Cán bộ, Giảng viên, Sinh viên đến khoa học tập, làm việc cần tuân thủ Thông báo Hướng dẫn thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi tới làm việc, học tập tại khoa CNTT từ 31/07/2020 
  và Công văn số: 3637/ĐHM về việc chuẩn bị triển khai tổ chức học tập trung, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19
(11045 lần xem)