Thông báo v/v học lại Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa năm học 2020

17/11/2020 16:23
Khoa CNTT thông báo lịch học lại "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên" đầu khóa năm học 2020 - 2021 như sau.
Tags: CDSV,

 

Lịch học

- Thời gian học: Từ 8h00 ngày 22/11/2020

-  Địa điểm học : Hội trường tầng 4, nhà A, số 193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội

Lệ phí

-  Lệ phí: 297.000 đồng/sinh viên.

-  Địa điểm nộp: tại phòng  P17 Khoa Công Nghệ Thông Tin

- Thời hạn nộp trước 15h00 ngày 19/11/2020

Danh sách

 

TT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh
1 2010A01 20A10010331 Giáp Thành Đạt '08/12/2002
2 2010A01 20A10010074 Nguyễn Thị Bích Ngọc '03/07/2002
3 2010A01 20A10010044 Phạm Khôi Nguyên '14/11/2002
4 2010A01 20A10010295 Phạm Tuấn Phong '17/09/2002
5 2010A01 20A10010345 Vương Xuân Quân '21/01/2002
6 2010A01 20A10010022 Nguyễn Thị Thanh Vân '09/11/2002
7 2010A01 20A10010178 Bùi Quốc Việt '20/10/2002
8 2010A02 20A10010317 Trần Thái Nam '23/03/2002
9 2010A02 20A10010278 Đặng Bình Nhi '05/01/2002
10 2010A02 20A10010392 Lê Khánh Toàn '22/07/2000
11 2010A03 20A10010228 Nguyễn Bá Quốc Anh '07/08/2002
12 2010A03 20A10010057 Vũ Đại Cương '13/09/2002
13 2010A03 20A10010182 Ngô Minh Đức '23/08/2002
14 2010A03 20A10010376 Hoàng Trọng Mạnh '01/10/2002
15 2010A03 20A10010056 Vũ Thị Hồng Nhung '01/01/2002
16 2010A04 20A10010051 Nguyễn Tuấn Anh '21/10/2002
17 2010A04 20A10010385 La Tiến Dũng '21/10/2002
18 2010A04 20A10010032 Hà Quang Huy '19/08/2002
19 2010A04 20A10010393 Phạm Thành Long '28/11/2002
20 2010A04 20A10010356 Lương Danh Tình '27/08/2002
21 2010A05 20A10010036 Trần Thị Bình '10/07/2002
22 2010A05 20A10010060 Nguyễn Thị Minh Châu '02/01/2002
23 2010A05 20A10010214 Trần Thế Dương '31/05/2002
24 2010A05 20A10010359 Đỗ Quang Thực '21/02/2002
25 2010A05 20A10010084 Nguyễn Đức Vinh '18/04/2002
(3629 lần xem)