Thông báo Báo cáo chuyên môn Đồ án tốt nghiệp HK1.2021 chuyên ngành CNPM

09/11/2021 13:08
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo Hội đồng báo cáo chuyên môn Đồ án tốt nghiệp.
Thời gian: 7:30, ngày 12/11/2021.
Hình thức: Trực tuyến (Link meeting sẽ được gửi vào buổi báo cáo.)
 
HĐ Ch.Môn Họ Tên Lớp HC Đề tài GVHD
duyệt
1 Đặng Thị Bảo An 1710A01 Xây dựng game nông trại vui vẻ Mai Thị Thúy Hà
1 Ngô Công Đăng 1710A05 Xây dựng web site bán hàng và tool quản trị cho Jun Shop Nguyễn Đức Tuấn
1 Nguyễn Thị Hà Giang 1710A04 Kiểm thử website Hỗ trợ quản lý Phòng khám nha khoa 68 Lê Hữu Dũng
1 Lê Thị Hiền 1710A05 Kiểm thử website Hỗ trợ quản lý Phòng khám nha khoa 68 Lê Hữu Dũng 
1 Nguyễn Thị Hoài 1710A06 Xây dựng website đấu giá trực tuyến Chilin Trịnh Thị Xuân
1 Đào Thị Thúy Mai 1710A04 XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM NHA KHOA 68 Nguyễn Thùy Linh 
1 Nguyễn Thị Mai 1710A06 Kiểm thử hệ thống quản lý tiêm chủng E-COVAX Nguyễn Thị Tâm
1 Nguyễn Đức Phú 1710A02 XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIÊM CHỦNG E-COVAX Nguyễn Thị Tâm
1 Nguyễn Chí Tạo 1710A02 Ứng dụng thuật toán LSBMR để xây dựng ứng dụng giấu tin trên thiết bị di động Nguyễn Đức Tuấn
1 Phạm Việt Hoàng 1710A04
LẬP TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN GAME 2D SPACES BATTLE VỚI UNITY
 
2 Nguyễn Thị Mai Anh 1710A06 Kiểm thử "Xây dựng hệ thống gọi video thời gian thực hỗ trợ học trực tuyến" Mai Thị Thúy Hà
2 Đặng Thị Thu Hằng 1710A02 Kiểm thử "Xây dựng hệ thống bán hàng online cho Xưởng nội thất Tuấn Trang" Trịnh Thị Xuân
2 Nguyễn Thị Hoa 1810A05 Kiểm thử phần mềm quản lý khai báo y tế covid -19 cho mô hình tổ y tế cộng đồng Thái Thanh Tùng
2 Lương Quốc Huy 1810A05 Xây dựng phần mềm quản lý khai báo y tế COVID-19 cho mô hình Tổ y tế cộng đồng Thái Thanh Tùng 
2 Đinh Công Sơn 1710A06 Xây dựng hệ thống gọi video thời gian thực hỗ trợ học trực tuyến Nguyễn Thành Huy
2 Nguyễn Đức Thắng 1710A01 Nghiên cứu Jamstack, ứng dụng xây dựng và triển khai website mua bán vé sự kiện Viticket Mai Thị Thúy Hà
2 Nguyễn Thị Minh Thư 1810A01 Kiểm thử phần mềm quản lý khai báo y tế covid -19 cho mô hình tổ y tế cộng đồng Thái Thanh Tùng 
2 Nguyễn Đình Tưởng 1810A04 Xây dựng hệ thống bán hàng online cho Xưởng nội thất Tuấn Trang Trần Tiến Dũng
2
Trần Mai Hiền
1810A04
Xây dựng hệ thống hỗ trợ quảnlý đào tạo Trường THPT Nam Tiền Hải
Trịnh Thị Xuân
(5031 lần xem)