Thông báo v/v Đăng ký thi lại một số học phần (có đính chính)

14/01/2022 19:34
Khoa thông báo cho các SV đã dự thi trực tuyến kỳ vừa qua về việc cho phép đăng ký thi lại một số học phần như sau:
Tags: thông báo,

Trong đợt thi trực tuyến vừa qua, các SV nếu gặp sự cố khách quan khiến cho việc thi bị gián đoạn/không làm được bài dẫn tới điểm học phần bị dưới điểm C  điểm D (đính chính theo qui chế) và có minh chứng khách quan hợp lệ cho sự cố đó, được phép đăng ký (bằng cách điền form) để Khoa xem xét cho SV thi lại học phần này.

Thời gian hoàn thành việc đăng ký: trước 09:00 ngày 17/01/2022.

Danh sách các môn được xét đăng ký thi lại: có trên form đăng ký

Lịch thi lần 2 cho các môn được duyệt thi lại: dự kiến thứ Tư ngày 19/01/2022.


SV cần chuẩn bị sẵn sàng cho việc dự thi (khi được xét duyệt) và xem lịch thi cụ thể của mình và chú ý kiểm tra thông báo từ Hội đồng thi (email) để biết các thông tin thêm (nếu có).

(11313 lần xem)