Thông báo Họp lớp đầu kỳ HK3 năm học 2021-2022

02/06/2022 15:33
Tags: thông báo,
  • Căn cứ Kế hoạch học kỳ Khoa,
  • Xét đăng ký kế hoạch họp lớp của các CVHT,  

 

Tổ KHĐT thông báo lịch họp lớp đầu kỳ HK3 năm học 2021-2022 của các lớp, như sau:

 

CVHT Ngày họp Giờ họp Phòng họp Các lớp hành chính
Nguyễn Thùy Linh 06/06/2022 10:30:00 P22 1510A02, 1610A05, 1910A03
Nguyễn Thành Huy 06/06/2022 10:30:00 P.51 1410A04, 1710A01, 1910A01
Nguyễn Đức Tuấn 06/06/2022 16:30:00 P52 1610A06, 1710A03, 2110A05
Trần Duy Hùng 07/06/2022 10:30:00 P43 1410A03,1710A06,1910A05
Lê Thị Thanh Thùy 08/06/2022 10:30:00 P41 1910A02, 1710A04, 1410A02
Nguyễn Thị Quỳnh Như 08/06/2022 10:30:00 52 1510A06, 1810A04, 2010A05
Trần Tiến Dũng 08/06/2022 10:45:00 P51 1610A01, 1610A02, 2010A04
Trịnh Thị Xuân 09/06/2022 10:30:00 41 1510A01, 1710A05, 1910A04
Mai Thị Thúy Hà 09/06/2022 10:30:00 P23 1510A03, 1510A04, 1810A02, 2110A03
Vũ Xuân Hạnh 09/06/2022 17:00:00 P52 2010A01
Nguyễn Thị Tâm 10/06/2022 10:30:00 P21 1510a05; 1810a05; 2010a03
Nguyễn Đắc Phương Thảo 10/06/2022 13:00:00 52 2110A02, 2010A02
Vũ Xuân Hạnh 10/06/2022 17:00:00 P52 2110A01
Lê Hữu Dũng 10/06/2022 10:00 P23 1410A01
Nguyễn Đức Hiểu 11/06/2022 09:00:00 P51 1310A01, 1610A04, 1810A03, 2110A04
Dương Chí Bằng 11/06/2022 16:30:00 P22 1610A03, 1710A02, 1810A01
(8355 lần xem)