Thông báo v/v Tổ chức học lại SHCDSV giữa khóa, cuối khóa tháng 3 năm 2023

01/03/2023 08:07
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo về việc tổ chức học lại Sinh hoạt chính trị, công dân - sinh viên giữa khóa, cuối khóa cho sinh viên như sau:
Tags: CDSV,
  1. Đối tượng: Những sinh viên thi không đạt, không thi lần 1 ngày 21, 22 tháng 02/2023.
  2. Thời gian: Từ 7h30 Chủ nhật ngày 5/03/2023
  3. Địa điểm: Hội trường tầng 4 nhà A số 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội
  4. Lịch thi: Thông báo sau
  5. Sinh viên thuộc đối tượng trên nộp lệ phí thi 297.000 đ/SV (căn cứ theo thông báo số 05 /TB-BTC của BTC TUẦN SHCDSV GIỮA VÀ CUỐI KHÓA NĂM HỌC 2022- 2023 - Trường Đại học Mở Hà Nội) tại phòng P17 gặp thầy Hiểu.
    Thời hạn nộp trước 16h ngày 03/03/2023 .
(3589 lần xem)