Nộp báo cáo và sản phẩm NCKH sinh viên năm 2022-2023

04/04/2023 13:05
Để chuẩn bị tốt cho Hội nghị Sinh viên NCKH năm 2022-2023.
Tags: SV, NCKH,

Đề nghị các nhóm thực hiện đề tài NCKH sinh viên năm 2022-2023 nộp báo cáo (bản cứng - có sự đồng ý của GVHD) về Tổ NCKH (P12 - Khu giảng đường Khoa CNTT - 96 Định Công)

và file nén chứa bản mềm và các sản phẩm (nếu có) theo link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2nCJ134J_MorQ09-koyLXQVw4JViAy9MU0UI7vprxbtzdPw/viewform

trước 17h00 ngày 14 tháng 4 năm 2023.

Báo cáo trước khi nộp cần có sự đồng ý của các Thầy cô hướng dẫn.

Trân trọng kính báo.

(9135 lần xem)