Thông báo v/v thay đổi lịch thi lại môn HQTCSDL Phân tán (sv khoá 10B, 09B đã đăng ký)

15/08/2013 14:03
GV Lê Hữu Dũng thông báo thay đổi lịch thi lại môn Hệ quản trị CSDL phân tán như sau
  1. Địa điểm: P21 - khoa CNTT
  2. Thời gian:
    • 08:00 17/08/2013: SV các lớp 10B1, 10B2, 10B3
    • 13:00 17/08/2013: SV các lớp 10B4, 10B5, 10B6, 09B2
  3. Lưu ý:
    • SV mang theo ổ cắm điện kéo dài & máy tính (mỗi máy chỉ dành cho tối đa 02 người thi)
(23749 lần xem)