Thông báo v/v chuẩn bị tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng cho sinh viên 0010B, 0711B và các khoá trước

25/04/2014 10:08
Để chuẩn bị tốt nghiệp cho các sinh viên hóa 0010B, khóa 0711B (và SV các khoá trước chưa tốt nghiệp), Khoa CNTT thông báo:
  1. Đối với sinh viên Cao đẳng cuối khóa đủ điều kiện tốt nghiệp:
    • Đề nghị các SV đang thực hiện các chuyên đề Tốt nghiệp (TTTH + CĐƯD) cần bám sát yêu cầu chuyên môn, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đạt kết quả cao, tham gia sinh hoạt chuyên môn ở các buổi SEMINAR theo lịch đầy đủ và thực hiện đúng các quy định.
    • Các SV còn nợ môn cần làm cam kết v/v thực hiện Chuyên đề tốt nghiệp và đảm bảo đúng tiến độ (có xác nhận của GVCN).
  2. Đối với SV Đại học cuối khóa (khóa 0010B và các khóa trước) còn nợ môn:
    • Làm đơn đăng ký thi trả nợ môn, có ý kiến xác nhận của GVCN và nộp cho Cô Nhân (cơ sở 2, ĐT: 043.6649347), thời gian từ 24/04 đến 6/05/2014.
    • Xem lịch thi trả nợ các môn vào 12/05/2014 08/05/2014 tại cơ sở 2 hoặc trên website khoa CNTT và cần chủ động & tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn để đạt kết quả theo yêu cầu chuyên môn.

Đề nghị tất cả các SV cuối khóa thực hiện đúng và đầy đủ theo thông báo, trường hợp nào không thực hiện đúng sẽ bị xem xét không đảm bảo các quyền lợi liên quan.

(25548 lần xem)