Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK1 năm học 2016-2017 (TB số 3)

28/08/2016 21:56
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ các môn Tiếng Anh cơ bản, Tiếng Anh chuyên ngành tính đến hết 28/08, khoa CNTT thông báo:
 1. Kết quả duyệt lớp
  STT Bắt đầu học Phòng Môn Lớp tín chỉ Giảng viên Số
  SV
  Xử lý
  1 29/08 06:45 P21 Tiếng Anh cơ bản 2 MHN2122016.8 Nguyễn Thị Thuý Lan 4 Huỷ
  2 31/08 06:45 P24 Tiếng Anh cơ bản 2 MHN2122016.10 Nguyễn Thị Thuý Lan 20 Duyệt
  3 31/08 06:45 P23 Tiếng Anh cơ bản 2 MHN2122016.9 Nguyễn Thế Hoá 14 Huỷ
  4 31/08 12:45 P22 Tiếng Anh cơ bản 3 MHN3132016.2 Nguyễn Thị Thuý Lan 30 Duyệt
  5 01/09 06:45 P23 Tiếng Anh cơ bản 3 MHN3132016.3 Nguyễn Thị Thuý Lan 1 Huỷ
  6 01/09 12:45 P23 Tiếng Anh chuyên ngành AAB4162016.2 Nguyễn Thị Thuý Lan 38

  Duyệt

 2. Sinh viên đã đăng ký trong các lớp bị Huỷ sẽ được tự động chuyển sang lớp cùng môn, không trùng lịch tương ứng để đảm bảo quyền lợi học tập.
(4757 lần xem)