Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK1 năm học 2016-2017 (TB số 4)

12/09/2016 16:08
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến hết 11/09/2016, khoa CNTT thông báo điều chỉnh một số lớp tín chỉ như sau:
  1. Chuyển toàn bộ 70 đăng ký môn Cơ sở lập trình/Kỹ thuật lập trình cơ sở (CSLT) của sinh viên các khoá 15A trở về trước sang lớp mới mở AAB1072016.8 (GV Lê Hữu Dũng, lịch học: Chiều T7, P44) để giảm sĩ số ở các lớp CSLT đã mở, đảm bảo chất lượng cho hoạt động đào tạo.
  2. Mở thêm 02 lớp Tiếng Anh cơ bản 1, tiếp tục tiếp nhận đăng ký đến hết 16:00 ngày 14/09
    STT Bắt đầu học Phòng Môn học Lớp tín chỉ Giảng viên
    1 20/09 12:45 P44 Tiếng Anh cơ bản 1 MHN1102016.9 Nguyễn Nam Chi
    2 16/09 06:45 P22 Tiếng Anh cơ bản 1 MHN1102016.8 Nguyễn Kim Chi
(4635 lần xem)