Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK1 năm học 2016-2017 (TB số 5)

16/09/2016 21:56
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến hết đợt đăng ký (14/09/2016), khoa CNTT thông báo kết quả duyệt đăng ký và một số điều chỉnh như sau:
  1. Duyệt toàn bộ các lớp tín chỉ của đợt này.
  2. Khoa thực hiện điểu chỉnh chỉ tiêu một số lớp để đăng ký cho một số sinh viên khoá mới (1610A) đang có số môn đăng ký nhỏ hơn 4 nhằm đảm bảo tiến độ học tập. Việc đăng ký tuân thủ nguyên tắc "Mỗi SV khoá 1610A học tối thiểu 04 môn (~13 tín chỉ), ưu tiên đăng ký vào các lớp vắng"
  3. Khoa tiến hành điều chuyển đăng ký của một số sinh viên đăng ký sau ở các lớp đông môn Kĩ thuật điện tử số, Tiếng Anh cơ bản 1, Kĩ thuật lập trình cơ sở sang các lớp cùng môn và vắng hơn, không trùng lịch các môn khác để đảm bảo điều kiện cho việc giảng dạy và học tập.
  4. Đợt đăng ký lớp tín chỉ HK1 năm học 2016-2017 đã kết thúc, mọi hoạt động tiếp theo thực hiện theo Kế hoạch đã công bố.
(16469 lần xem)