Thông báo Tổ chức seminar đánh giá lại chuyên môn một số đề tài chưa đạt (Bộ môn Công nghệ phần mềm)

02/12/2016 13:06

Bộ môn Công nghệ phần mềm (SE) thông báo lịch đánh giá lại chuyên môn đối với các sinh viên chưa đạt trong lần đánh giá chuyên môn tại bộ môn ngày 10/11/2016

1. Thời gian: 14h00 ngày 05/12/2016

2. Địa điểm: Phòng 22 - Cơ sở 2 Khoa Công nghệ Thông tin

3. Danh sách các đề tài và sinh viên kiểm tra:

STT Họ tên SV Tên đề tài
1 Nguyễn Thị Thu - 1210A06 Xây dựng ứng dụng quản lý nhân viên cho siêu thị Dabaco.
2 Nguyễn Thị Phương - 1210A02 Xây dựng website bán hàng quần áo cho shop Jin Jin
(28266 lần xem)