Thông báo lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn đối với sinh viên làm đồ án học kỳ 2 năm học 2016-2017

11/01/2017 15:08

1. Đối tượng

Các sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 đã được yêu cầu kiếm tra điều kiện chuyên môn

2. Thời gian: Chiều thứ 6, ngày 13/01/2017

  • Ca 1: Từ 13h00 đến 14h30, bao gồm các môn: Kiểm thử, MySQL, Seo, LT Web, Hệ QT CSDL
  • Ca 2: Từ 14h30 đến 16h00, bao gồm các môn còn lại

3. Địa điểm: P23, P24 – CS 2 Khoa CNTT, 96 Định Công

4. Trả kết quả: Chiều thứ 3, từ 13h00 đến 16h30 ngày 17/1/2017 tại P31 (gặp cô Thùy)

Lưu ý: SV đem theo máy tính đã cài sẵn các chương trình cần thiết

(43749 lần xem)