Sinh viên khóa 2011 sắp bước vào đợt học Giáo dục Quốc phòng (đợt 2)

01/12/2011 16:00
Theo thông tin mới nhận, các tân sinh viên khoá 2011 sẽ tham gia đợt học tập GDQP từ 02/02/2012 đến 01/03/2012
Tags: GDQP,

Căn cứ theo kế hoạch học môn Giáo dục Quốc phòng đã được phê duyệt từ đầu năm học, căn cứ công văn của phòng Công tác chính trị và sinh viên thì đợt học GDQP thứ 2 này là dành cho các tân sinh viên khóa 2011.

Các GVCN các lớp khóa 0011B đã được yêu cầu lập danh sách sinh viên tham gia đợt học Giáo dục Quốc Phòng (bắt buộc) lần này. Mọi thông tin và thắc mắc sinh viên có thể tìm hiểu thông qua GVCN lớp.

Thời gian học từ 02/02/1012 đến ngày 01/03/2012.

Địa điểm: Trung tâm GDQP Hà Nội 2 - Thị trấn Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.

Đợt học GDQP của khoa CNTT là hoạt động thường niên diễn ra theo chương trình đào tạo đã được quy định trước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây có thể nói là hoạt động mang nhiều ý nghĩa và không bao giờ quên đối với cuộc đời sinh viên của mọi người.

(4323 lần xem)