Bộ môn HTTT - thông báo về buổi sinh hoạt chuyên môn (Tech Talk) môn học Phân tích và Thiết kế Hệ thống

10/02/2021 20:23
Nhằm giúp sinh viên có thể tiếp cận được với các kiến thực tế của môn học Phân tích và Thiết kế hệ thống, Công nghệ phần mềm. Bộ môn HTTT kết hợp với Bộ môn CNPM triển khai buổi sinh hoạt chuyên môn (Tech Talk) môn học Phân tích và Thiết kế Hệ thống.
Tags: TechTalk,

1.    Thời gian và địa điểm

·      Thời gian: 13h30 ngày thứ Bảy, 27/02/2021.

·      Địa điểm: trực tuyến thông qua Google Meet 

2.    Báo cáo viên:

·      Chị Nguyễn Thu Hiền.

·      Công ty Phần mềm FPT Nhật Bản tại Osaka, Nhật Bản.

·      Vị trí: Kỹ sư cầu nối.

3.    Nội dung:

·      Thị trường CNTT Nhật Bản và cơ hội cho các kỹ sư CNTT Việt Nam;

·      Nghề Kỹ sư cầu nối và các kỹ năng cần có của Kỹ sư cầu nối;

·      Các case study cụ thể về công việc của Kỹ sư cầu nối.

4.    Thành phần:

·      Các giảng viên chuyên môn;

·      Cán bộ và giảng viên khác có quan tâm;

·      Sinhviên thuộc lớp môn học Phân tích và Thiết kế Hệ thống thông tin “AAS7182020.009, AAS7182020.009, AAS7182020.010”, Quản lý Dự án (AAB7152020.003);

·      Và các sinh viên khác có quan tâm.

Các bạn sinh viên tham dự lưu minh chứng và thực hiện sản phẩm chuyên môn được ghi nhận hoạt động chuyên môn khi đăng ký học tập theo chuyên ngành Hệ thống thông tin. Liên kết biểu mẫu lưu minh chứng hoạt động chuyên môn tại đây.

(11743 lần xem)