Tech Talk môn Lý thuyết Thiết kế giao diện người dùng

01/03/2021 21:14
Tech Talk môn Lý thuyết Thiết kế giao diện người dùng Chủ đề "Các phương pháp thực hiện UX Research trong doanh nghiệp VNPT (Cách thực hiện và ví dụ áp dụng thực tế)"
Tags: TechTalk,

Chủ đề: Các phương pháp thực hiện UX Research trong doanh nghiệp VNPT (Cách thực hiện và ví dụ áp dụng thực tế)

Thời gian: 14h00, thứ 5 ngày 04/03/2021

Hình thức: Trực tuyến

Diễn giả: Bà Đinh Phạm Ngọc Minh, chuyên gia UI/UX, Trung tâm Sáng tạo, phòng Công nghệ đột phá, Công ty VNPT-IT

Bộ môn CNĐPT thông báo và yêu cầu các sinh viên chuyên ngành CNĐPT tham gia, báo cáo thu hoạch và lưu minh chứng cho hoạt động chuyên môn.

Trân trọng kính mời các Giảng viên, Sinh viên quan tâm đến tham dự.

(15443 lần xem)