Thông báo: v/v Khai báo y tế bắt buộc đối với sinh viên

01/09/2021 09:10
Khoa công nghệ Thông tin Thông báo v/v Khai báo y tế bắt buộc đối với sinh viên.
Tags: Covid-19,

Thực hiện quy định phòng chống dịch của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quyết tâm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch  Covid – 19;

Thực hiện theo công văn số 3507/ĐHM ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Trường Đại học Mở Hà Nội về việc Khai báo y tế bắt buộc đối với sinh viên. Ban lãnh đạo Khoa Công nghệ Thông tin (nhắc lại) yêu cầu:

-  Toàn thể sinh viên nghiêm túc thực hiện khai báo y tế bắt buộc hàng ngày trên hệ thống HOU.

Việc khai báo y tế hàng ngày là một trong những Quy định đủ điều kiện học tập trong thời gian học giãn cách của Khoa, do đó trường hợp thiếu khai báo y tế sẽ bị trừ điểm rèn luyện, dưới 80% sẽ không được tính điểm chuyên cần và điều kiện học tập môn học.

Khoa Công nghệ Thông tin yêu cầu toàn thể sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này.

(9669 lần xem)