Một đợt đăng ký lớp tín chỉ mới sắp diễn ra - thêm lựa chọn cho sinh viên khoá 2011 (ĐH & CĐ)

03/03/2012 22:58
Một thông báo đã được triển khai tới từng Cố vấn học tập (CVHT) của các lớp khoá 2011.

Theo đó:

Kế hoạch đào tạo đợt 3 cho sinh viên Đại học khóa 2011 (ĐH11) và kế hoạch đào tạo bổ sung cho sinh viên hệ Cao đẳng khóa 2011 (CĐ11) đã được triển khai trên hệ thống CTMS và sinh viên đã đăng ký.

Nhằm đảm bảo quyền lợi và quy định số tín chỉ tối thiểu cho mỗi sinh viên, Ban CN
Khoa đã phê duyệt kế hoạch bổ sung dựa trên kế hoạch đã triển khai ở trên. Cụ thể:

  1. Một số lớp/môn học kéo dài thời hạn đăng ký;
  2. Một số lớp/môn học tăng thêm số lượng đăng ký;
  3. Những sinh viên đã đăng ký các lớp/môn học có thể thay đổi để phù hợp cho việc đăng ký bổ sung.
  4. Sinh viên hệ cao đẳng có thể đăng ký bổ sung các lớp/môn học.

 Ban CN Khoa đề nghị các đồng chí cố vấn học tập thông báo đến từng đối tượng sinh viên biết để thực hiện trên hệ thống CTMS.  

  • Thời hạn đăng ký bổ sung: từ 5/3/2012 (thứ 2) đến hết 7/3/2012 (thứ 4).
  • Những trường hợp cần thay đổi đăng ký phải viết đơn đề nghị (trình bày rõ cần hủy đăng ký lớp/môn nào và thay thế bằng lớp/môn nào với điều kiện không bị trùng lịch) và có xác nhận của cố vấn học tập.
    • Hạn nộp đơn đề nghị thay đổi đăng ký đến hết ngày 5/3/2012 (thứ 2).
    • Nộp đơn tại : Trung tâm công nghệ trực tuyến (P14), gặp thầy Lê Hữu Dũng.
(9907 lần xem)