Thông báo v/v đăng ký hướng nghiên cứu khoa học của Học viên và Sinh viên năm học 2023 - 2024

25/05/2023 20:26
Nhằm nâng cao và thúc đầy các hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên trong Khoa,
Tags: NCKH,

 Khoa Công nghệ Thông tin đã thực hiện:

1. Tổng hợp hướng nghiên cứu khoa học, hướng nghiên cứu chuyên môn của các cán bộ, giảng viên trong Khoa năm học 2023- 2024.

2. Khoa thông báo đến học viên, sinh viên trong Khoa về việc thực hiện đăng ký các hướng nghiên cứu dựa trên danh sách hướng nghiên cứu của cán bộ, giảng viên. Từ đó thành lập các nhóm nghiên cứu thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn của các cán bộ, giảng viên trong khoa theo hướng nghiên cứu đã đăng ký.

Các sinh viên đã có trong các RG các năm trước không cần đăng ký lại.

Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 30/5/2023

(11837 lần xem)