TB v/v triển khai thi Chuẩn đầu ra năng lực Tiếng Anh năm 2014

25/02/2014 13:14
Thực hiện kế hoạch của Nhà trường v/v triển khai thi Chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh năm 2014 cho sinh viên hệ chính quy năm cuối vào 2 ngày 22,23/03/2014, Ban chủ nhiệm Khoa CNTT tổ chức họp để phổ biến, cung cấp tài liệu ôn tập và giải đáp thắc mắc cho sinh viên Khóa 10, cụ thể như sau:

- Thời gian tập trung: Sáng Chủ nhật ngày 02/3/2014.

    + Ca 1: Từ 8h00 đến 9h30   : GVCN và sinh viên các lớp 10B1, 10B2, 10B3.

    + Ca 2: Từ 9h30 đến 11h00 : GVCN và sinh viên các lớp 10B4, 10B5, 10B6.

- Địa điểm: Phòng 52, cơ sở 2 Khoa CNTT.

- Nội dung:

    1. Phổ biến về việc triển khai kế hoạch, hình thức của kì thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra B1.

    2. Cung cấp tài liệu, đề cương ôn tập, các yêu cầu về nội dung chuyên môn và kế hoạch thi.

    3. Giải đáp thắc mắc về nội dung chuyên môn và thủ tục dự thi.

 

BCN Khoa yêu cầu sinh viên Khóa 10 có mặt đầy đủ và đúng giờ.

(28249 lần xem)