Thông báo v/v Họp triển khai kế hoạch thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt 2 năm 2015

06/06/2015 14:42
Nhằm giúp sinh viên hiểu rõ tầm quan trọng, cập nhật các thông tin và thực hiện việc đăng kí dự thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ B1 của Viện Đại học Mở Hà Nội vào đợt 2 năm 2015
Tổ phụ trách năng lực ngoại ngữ (NLNN) - Khoa Công nghệ Thông tin thông báo họp sinh viên để phổ biến, triển khai kế hoạch bồi dưỡng và đăng ký dự thi chuẩn đầu ra NLNN đợt 2 ngày 8-9/8/2015 như sau:
  • Địa điểm : Phòng 52 CS2 Khoa CNTT. 
  • Họp sinh viên khóa 1210A:
    • Các lớp 12A1, 12A2, 12A3. Họp vào hồi  17h30 ngày 10/6.
    • Các lớp 12A4 , 12A5,  12A6 họp vào hồi 18h30  ngày 10/6.
  • Họp sinh viên khóa 1310A và 0011B (SV thi chưa đạt CĐRNN đợt 1):  Họp vào hồi 17h30  ngày 11/6 .
(18473 lần xem)