Thông báo về việc thi lại tốt nghiệp hệ Liên thông – đầu năm 2013

01/04/2013 18:19
Khoa CNTT đã thông báo điểm các môn thi lại trong năm 2012, 2013.

 

Các sinh viên hệ Liên thông hiện đã trả hết nợ môn học hoặc thi trượt khóa trước có thể làm đơn xin thi tốt nghiệp (theo mẫu) nộp tại Văn phòng Khoa (gặp cô Thủy). Đơn xin thi cần nộp kèm theo:

1.     Tờ khai tốt nghiệp ( mẫu 23 kèm theo)

2.     Bằng tốt nghiệp Cao đẳng (Bản chính và bản photo công chứng).

3.     Giấy xác nhận của địa phương về tư cách đạo đức và chấp hành pháp luật tại địa phương trong thời gian qua (xác nhận không có vi phạm gì).

Thời hạn nhận đơn xin thi tốt nghiệp (mẫu đơn kèm theo) từ ngày 2/4/2013 đến 7/4/2013 (trong giờ hành chính), sau thời hạn trên Viện sẽ không nhận giải quyết việc xin thi bổ sung hoặc thi lại tốt nghiệp đợt tháng 5 năm 2013 nên Khoa sẽ không nhận đơn nữa. Khoa sẽ chuyển đơn của sinh viên tới Phòng Đào tạo của Viện xem xét và trả kết quả  từ ngày 10 đến 12/4/2013. 

(24616 lần xem)