Kết quả tìm kiếm
TUYỂN SINH NGÀNH KẾ TOÁN, QUẢN TRỊ KINH DOANH HỆ SONG BẰNG - CHÍNH QUY (ĐỢT 2 NĂM 2018)
22/05/2018
Khoa Kinh tế tiếp tục tuyển sinh Hệ song bằng (Bằng Chính quy) Ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh. Sinh viên sẽ nhập học cùng lớp Khóa 11
Thông báo tuyển sinh học song song 2 văn bằng ngành CNTT
30/03/2015
Khoa có nhiều lớp với nhiều khung đào tạo khác nhau từ đó đăng ký học tín chỉ linh hoạt và thuận tiện. Chương trình đào tạo được rút gọn sẽ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.
Thông báo tuyển sinh song song 2 văn bằng
30/09/2014
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo tuyển sinh đào tạo song song 2 văn bằng
Khoa CNTT – Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo tuyển sinh song song hai văn bằng.
17/12/2013
Căn cứ Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-ĐHM-ĐT ngày 20 tháng 08 năm 2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội.
Giao lưu về quy chế, điều kiện học song bằng cho sinh viên Viện ĐH Mở Hà Nội
21/01/2013
Giao lưu học song bằng với sinh viên CNTT