Thông báo Kết quả Đánh giá tiến độ(lần 3) đề tài NCKH SV năm học 2017-2018

06/02/2018 15:48
Thực hiện kế hoạch công tác NCKH năm học 2017 - 2018
Tags: NCKH,

Tổ công tác NCKH khoa CNTT thông báo kết quả đánh giá tiến độ triển khai thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2017-2018 (Lần 3)

TT

Tên đề tài

Họ và tên thành viên nhóm NC

Giáo viên hướng dẫn

Tổng

Trung bình

Ghi chú

1

Nghiên cứu mô hình MVC xây dựng website quản lý tin tức tuyển sinh tại Viện Đại học Mở Hà Nội

Đỗ Thị Minh Châm (15A01), Hoàng Duy Hưng (15A06)

ThS. Trần Tiến Dũng

243

81

 

2

Tìm hiểu về NODEJS, Socket.IO & Express, Xây dựng ứng dụng Chat Realtime

 Nguyễn Thị Bích Phương (16A5)

ThS. Trịnh Thị Xuân

225

75

 

3

Xây dựng hệ thống bán hàng trực tuyến trên nền tảng Magento

Bùi Thị Khánh Huyền (15A1)

ThS. Lê Hữu Dũng

188

62.7

 

4

Nghiên cứu hệ thống chấm thi tự động giải thuật lập trình

Nguyễn Ngọc Long (15A6), Nguyễn Bá Thái (15A4)

ThS. Nguyễn Thành Huy

140

46.7

 

5

Tìm hiểu luật xa gần và ứng dụng vào lập trình 3D

Đỗ Hà (15A5), Đoàn Hoàng Anh (15A6)

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Như

0

0

Không báo cáo

6

Tìm hiểu mối quan hệ giữa hình và màu, ứng dụng vào việc thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Nguyễn Bình Minh (15A6), Nguyễn Đình Đạt (15 A5)

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Như

0

0

Không báo cáo

7

Tìm hiểu về lập trình Android và thử  nghiệm

Nguyễn Thị Hiếu (15A5), Nguyễn Duy Phương (15A5)

ThS. Nguyễn Thị Tâm

156

52

 

(24166 lần xem)