Thông báo Seminar học phần Hệ thống Thương mại điện tử tiên tiến

08/12/2020 17:17
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo về buổi Seminar chuyên môn học phần Hệ thống thương mại điện tử tiên tiến (trình độ Thạc sĩ)
Nội dung: Một số vấn đề trong Thương mại điện tử.

Báo cáo viên: các học viên lớp Cao học.

Chủ trì: GS.TS Thái Thanh Sơn

Thời gian: 14h, thứ năm ngày 10/12/2020 tại P22 khu Giảng đường Khoa CNTT 96 Định Công.

Bộ môn CNPM thông báo và kính mời các sinh viên, học viên, giảng viên của khoa quan tâm, tham dự!

(20833 lần xem)