Thông báo tập huấn kỹ năng mềm NCKH cho sinh viên tham gia NCKH SV năm 2021-2022

05/04/2022 16:20
Thực hiện kế hoạch công tác NCKH năm học 2021 – 2022 và nhằm nâng cao hiệu quả của báo cáo kết quả NCKH SV
Tags: NCKH,

Tổ công tác NCKH khoa CNTT tổ chức buổi tập huấn kỹ năng mềm NCKH cho sinh viên tham gia NCKH năm học 2021-2022

Hình thức: trực tiếp (kết hợp trực tuyến cho những cá nhân không đủ điều kiện đến trực tiếp)

Báo cáo viên: ThS. GVC Vũ Xuân Hạnh

Nội dung báo cáo: Cách thức trình bày một báo cáo khoa học và Trình bày một bản thuyết trình

Thời gian: 08h – Thứ 7 – 09/04/2022

Địa điểm: phòng 51 - Khu giảng đường Khoa Công nghệ thông tin

Thành phần :

  1. Sinh viên có đề tài NCKH SV năm học 2021-2022 (bắt buộc)
  2. Giáo viên hướng dẫn NCKH SV năm học 2021-2022

Lưu ý: SV mang theo máy tính để thực hành

(12099 lần xem)