Thông báo Mời họp mặt các sinh viên 0010B đã đăng ký theo chuyên ngành do bộ môn Công nghệ Web phụ trách

10/07/2013 16:34
Thông báo Mời họp mặt các sinh viên 0010B đã đăng ký theo chuyên ngành do bộ môn Công nghệ Web phụ trách Nhằm triển khai các hoạt động chuyên môn phục vụ hướng nghiệp cho sinh viên.

Bộ môn Công nghệ Web khoa CNTT thông báo Mời họp mặt các sinh viên 0010B đã đăng ký theo chuyên ngành do bộ môn Công nghệ Web phụ trách

Thời gian: 10h00 12/07/2013 (Thứ Sáu)
Địa điểm: P22 - CS2 - khoa CNTT.

Nội dung: 

  1. Tìm hiểu nguyện vọng chuyên môn của SV
  2. Triển khai một số  hoạt động cơ bản cho thời gian tới.

Bộ môn Công nghệ Web đề nghị các sinh viên liên quan tới dự đầy đủ và đúng giờ!

(42654 lần xem)