Thông báo v/v Tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên khóa 0011B, 0711B

17/09/2014 14:25
Thông báo v/v Tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên khóa 0011B, 0711B Theo kế hoạch và quy định về tổ chức tốt nghiệp cho SV, khoa CNTT sẽ tổ chức làm ĐATN hoặc CĐTN cho các sinh viên khóa 0011B đủ điều kiện.

Để triển khai tốt việc này và có các phổ biến đến SV, Khoa triệu tập các SV thuộc diện đủ điều kiện làm ĐATN hoặc CĐTN đến để nghe phổ biến công tác tốt nghiệp và nhận kế hoạch thực hiện.

  • Thời gian: 17h00, 22/9/2014 
  • Địa điểm: P52 - CS2

Danh sách sinh viên khóa 0011B đủ điều kiện làm ĐATN hoặc CĐTN: file đính kèm

Danh sách sinh viên cao đẳng đủ điều kiện: file đính kèm

(11290 lần xem)