Thông báo v/v Mời viết bài báo và tham dự Hội thảo quốc gia lần thứ 19: "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông"

13/04/2016 14:19
Ban tổ chức Hội thảo quốc gia lần thứ 19 về Công nghệ thông tin và Truyền thông gửi thông báo mời viết báo cáo và tham gia hội thảo
Tags: NCKH,

Hội thảo Quốc gia lần thứ XIX "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" do Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đồng tổ chức tại Hà Nội từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 10 năm 2016. Hội thảo là diễn đàn thường niên để những người làm công tác nghiên cứu, triển khai, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng và tìm kiếm sự hợp tác. Đặc biệt hội thảo khuyến khích các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học tham gia báo cáo trao đổi kết quả nghiên cứu và học tập của mình. Hội thảo khuyến khích trưng bày giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ và những kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn.


Các chủ đề chính (nhưng không hạn chế) của Hội thảo

 • Các hệ thống thông minh
 • An toàn thông tin
 • Mã nguồn mở
 • Điện toán đám mây
 • Giáo dục điện tử, đào tạo từ xa
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Các hệ thống nhúng
 • Công nghệ tri thức và tính toán mềm
 • Các hệ thống tích hợp
 • Công nghệ mạng và mạng không dây
 • Thực tại ảo
 • Công nghệ phần mềm
 • Xử lý ảnh và kỹ thuật video
 • Các công nghệ tính toán hiện đại
 • Các hệ thống hỗ trợ ra quyết định
 • Tin-sinh học
 • Cơ sở toán học của tin học
 • Công nghệ thông tin trong kinh tế - xã hội


Một số mốc thời gian quan trọng của Hội thảo

 • Toàn văn báo cáo: 30/6/2016
 • Chấp nhận đăng kỷ yếu: 30/8/2016
 • Đăng ký tham dự: từ 01-15/9/2016
 • Thời gian diễn ra hội thảo: 1-2/10/2016

 

Thông tin liên hệ

 

Kỷ yếu Hội thảo 
 

Các bài gửi tham gia Hội thảo (theo định dạng của IEEE, gửi qua hệ thống EasyChair) có chất lượng tốt sau khi qua vòng phản biện sẽ được lựa chọn đăng kỷ yếu (xuất bản trước khi diễn ra Hội thảo, có mã số ISBN). Đặc biệt, hội thảo sẽ dành riêng một track cho những báo cáo viết bằng tiếng Anh. Sau hội thảo, những bài tốt nhất trong track này sẽ được giới thiệu chỉnh sửa, bổ sung bản đầy đủ để xét duyệt nhận đăng trên Tạp chí Tin học và Điều khiển học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Từ năm nay trở đi, đây là liên kết thường niên giữa Ban Tổ chức hội thảo và Thường trực Ban biên tập Tạp chí Tin học và Điều khiển học.

(25329 lần xem)