Thông báo v/v Tổ chức thi lại SHCDSV giữa khóa, cuối khóa năm 2020

20/07/2020 07:39
Tags: CDSV,

Thông báo v/v Tổ chức thi lại SHCDSV giữa khóa, cuối khóa năm 2020

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo về việc tổ chức học lại, thi lại nội dung Sinh hoạt chính trị, công dân - sinh viên gữa khóa, cuối khóa cho sinh viên như sau: 

  1. Đối tượng 1: Những sinh viên thi trượt lần 1,2 đã học lại tháng 7/2020 (có danh sách kèm theo)
  2. Lịch thi: 9h10 thứ 5 ngày 23 tháng 7 năm 2020 (phòng máy P32)

                                                      DANH SÁCH SINH VIÊN

TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ
1 15A10010133 Nguyễn Tiến  Thành 1510A01 CK
2 15A10010138 Hoàng Thị  Oanh 1510A02 CK
3 15A10010152 Ninh Đình  Trung 1510A05 CK
4 15A10010159 Phan Văn  Thảo 1510A04 CK
5 15A10010215 Nguyễn Trí  Trung 1510A01 CK
6 15A10010239 Vương Thị Thu  Dung 1510A05 CK
7 15A10010255 Trần Tiến  Mạnh 1510A05 CK
8 15A10010269 Bùi Văn  Thảo 1510A05 CK
9 15A10010277 Trần Duy  Phương 1510A05 CK
10 15A10010334 Nguyễn Thị Thu  1510A01 CK
11 16A10010003 Đỗ Thị  Hậu 1610A01 CK
12 16A10010012 Trần Đức  Lương 1610A02 CK
13 16A10010027 Phạm Tuấn  Anh 1610A05 CK
14 16A10010061 Phạm Thị  Thu 1610A06 CK
15 16A10010232 Mai Ngọc  Linh 1610A01 CK
16 16A10010257 Trần Văn  Tiến 1610A05 CK
17 16A10010336 Bùi Đức  1610A06 CK
18 16A10010371 Chu Thị Khánh  Huyền 1610A04 CK
19 16A12010127 Phạm Quang  Huy 1610A01 CK
20 13A10010154 Ngô Thị  Huệ 1310A02 GK
21 14A10010183 Trần Thị  Thu 1410A03 GK
22 14A10010187 Nguyễn Văn  Tùng 1410A04 GK
23 16A10010048 Phùng Văn  Điệp 1610A02 GK
24 16A10010300 Trần Quốc  Đạt 1610A04 GK
25 16A10010177 Phạm Văn  Việt 1610A04 GK
26 16A10010061 Phạm Thị  Thu 1610A06 GK
27 17A10010138 Bùi Quang  Huy 1710A03 GK
28 17A10010224 Lưu Thị Lan  Anh 1710A04 GK
29 17A10010026 Nguyễn Hoàng Minh  Thư 1710A06 GK
30 13A10010005 Trần Quang  Duy 1310A01 GK
31 13A10010059 Phạm Thanh  Tùng 1310A01 GK
32 13A10010118 Đỗ Tuấn  Quỳnh 1310A03 GK
(3236 lần xem)