Thông báo Seminar chuyên môn Đồ án Tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2020-2021

16/03/2021 17:08
Bộ môn Mạng và An toàn hệ thống trân trọng thông báo danh sách các sinh viên có tên đề tài sau đây thực hiện báo cáo chuyên môn.

- Thời gian: 13h00 ngày 19/03/2021

- Địa điểm: P.44 Khu giảng đưởng Khoa CNTT, 96 Định Công, Thanh Xuân Hà Nội.

STT

HỌ TÊN

LỚP

TÊN ĐỀ TÀI

  •  

Phạm Thảo Chi

1710A01

Triển khai giải pháp SIEM giám sát và phát hiện tấn công

  •  

Lê Quỳnh Trang

1710A03

Triển khai Sophos UTM cho hệ thống mạng tại khu vực văn phòng Cơ sở 1 Trường Đại học Mở Hà Nội

BỘ MÔN MẠNG & AN TOÀN HỆ THỐNG

(20825 lần xem)