Thông báo về việc đăng ký hướng nghiên cứu khoa học của Giảng viên, học viên và sinh viên năm học 2022 - 2023

02/08/2022 09:00
Để nâng cao chất lượng của các hoạt động nghiên cứu khoa học và để xuất các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm học 2022 - 2023.
Tags: NCKH,

Nhằm nâng cao và thúc đầy các hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên trong Khoa, Khoa Công nghệ Thông tin đã thực hiện:

1. Tổng hợp hướng nghiên cứu khoa học, hướng nghiên cứu chuyên môn của các cán bộ, giảng viên trong Khoa năm học 2022 - 2023.

2. Khoa thông báo đến học viên, sinh viên trong Khoa về việc thực hiện đăng ký các hướng nghiên cứu dựa trên danh sách hướng nghiên cứu của cán bộ, giảng viên. Từ đó thành lập các nhóm nghiên cứu thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn của các cán bộ, giảng viên trong khoa theo hướng nghiên cứu đã đăng ký.

Với sự hỗ trợ, hướng dẫn của cán bộ, giảng viên trong Khoa, các nhóm nghiên cứu của học viên và sinh viên sẽ triển khai các nghiên cứu để đề xuất, thực nghiêm, triển khai các giải pháp giải để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn, phục vụ cộng đồng, phục vụ quá trình chuyển đổi số của đất nước.

(12864 lần xem)