Thông báo Khảo sát mức độ cần thiết của các kỹ năng bổ trợ cho người học trong NCKH

21/10/2022 11:58
Khoa CNTT thực hiện khảo sát này nhằm triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp ích cho việc NCKH của các bạn sinh viên, học viên đang tham gia các nhóm nghiên cứu (RG) của khoa CNTT.
Tags: NCKH, Khảo sát,

Khoa CNTT thông báo triển khai khảo sát này từ 21/10 đến trước 09:00 ngày 24/10/2022

Đối tượng khảo sát: 

  1. các sinh viên, học viên đang tham gia các nhóm nghiên cứu (RG) của khoa CNTT
  2. các giảng viên đang tham gia các nhóm nghiên cứu (RG) của khoa CNTT

(13041 lần xem)