Tin hoạt động

Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh, sinh viên năm học 2016 - 2017
Thông báo v/v Nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2017
Theo thông báo số 60/TB-ĐHM, thời gian nghỉ lễ là từ ngày 29/4/2017 đến hết ngày 02/5/2017 (trong đó, ngày 2/5 nghỉ bù cho ngày Chủ nhật 30/4).
Thông báo v/v Tổ chức Đối thoại giữa lãnh đạo khoa với sinh viên (năm học 2016-2017)
07:45 ngày 20/4/2017, khoa CNTT tổ chức hoạt động Đối thoại cấp cơ sở năm học 2016-2017.
Xem thêm

Tin đào tạo

Thông báo điều chỉnh các lớp tín chỉ HK3 năm học 2016-2017
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến hết 10:00 ngày 24/05/2017, khoa CNTT thông báo điều chỉnh một số lớp tín chỉ như sau
Thông báo v/v Triển khai đăng ký lớp tín chỉ HK3 năm học 2016-2017
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TOÀN PHẦN BẬC ĐẠI HỌC PANASONIC
Xem thêm

FITHOU trong tôi là ...

Bài dự thi "FITHOU trong tôi là..."- số 7
Đã có rất người nói với tôi rằng một trong những kỉ niệm đẹp nhất, đáng nhớ nhất thời sinh viên chính là thời gian học quân sự.
Bài dự thi " FITHOU trong tôi là..." - số 6
Ngay từ khi bước chân vào ngôi trường này, tôi đã biết đây là một bước đi khá táo bạo của mình
Bài dự thi "FITHOU trong tôi là..."- số 05
Thân gửi mái trường Viện Đại Học Mở thân yêu !!!
Xem thêm