Tin hoạt động

Thông báo Triển khai hoạt động kiến tập doanh nghiệp tháng 6 năm 2018
đến Công ty Hệ thống Công nghệ Thông tin tập đoàn FPT – FIS
Thông báo v/v Khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công
Căn cứ kế hoạch số 1500 KH-ĐHM ngày 16/05/2018 kế hoạch khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.
Thông báo triệu tập sinh viên tham dự đối thoại cấp Viện năm 2018
Xem thêm

Tin đào tạo

Thông báo thu học phí học kỳ 3 năm học 2017-2018
Thông báo thu học phí kỳ 3 năm học 2017-2018
Thông báo số 2 về Lịch đón SV đi học GDQP (đợt T5/2018) & danh sách phân xe
Có sự điều chỉnh về danh sách phân xe (từ 8 xe còn 7 xe),
Thông báo số 2 v/v Điều chỉnh các lớp tín chỉ HK3 năm học 2017-2018
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến hết 15:00 ngày 24/05/2018, khoa CNTT thông báo điều chỉnh một số lớp tín chỉ như sau:
Xem thêm

FITHOU trong tôi là ...

Bài dự thi "FITHOU trong tôi là..."- số 7
Đã có rất người nói với tôi rằng một trong những kỉ niệm đẹp nhất, đáng nhớ nhất thời sinh viên chính là thời gian học quân sự.
Bài dự thi " FITHOU trong tôi là..." - số 6
Ngay từ khi bước chân vào ngôi trường này, tôi đã biết đây là một bước đi khá táo bạo của mình
Bài dự thi "FITHOU trong tôi là..."- số 05
Thân gửi mái trường Viện Đại Học Mở thân yêu !!!
Xem thêm