Tin hoạt động

Thông báo v/v Khảo sát ý kiến cựu sinh viên Khoa CNTT nhằm đánh giá, điều chỉnh Chương trình đào tạo ngành CNTT
Khoa CNTT đang triển khai nghiên cứu nhằm tìm hiểu, xác định những nội dung cần điều chỉnh trong chương trình đào tạo để đáp ứng các yêu cầu mới.
Thông báo số 02 về kỳ thi “OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN KHOA CNTT 2021”
BTC xin gửi cập nhật một số thông tin:
Thông báo lịch, danh sách học trực tuyến Giáo dục quốc phòng - an ninh và kết hợp thể chất năm học 2021 – 2022
Xem thêm

Tin đào tạo

Thông báo v/v Đăng ký thi lại một số học phần (có đính chính)
Khoa thông báo cho các SV đã dự thi trực tuyến kỳ vừa qua về việc cho phép đăng ký thi lại một số học phần như sau:
Thông báo Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2021
Khoa thông báo Thời gian, địa điểm và Danh sách học viên Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp ngành CNTT năm 2021, như sau:
Seminar học phần "Công nghệ lập trình tiên tiến"
Triển khai lớp học phần “Công nghệ lập trình tiên tiến” dành cho học viên bậc Thạc sĩ ngành CNTT, Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo tổ chức Seminar
Xem thêm