Tin hoạt động

Thông báo về buổi Tech Talk môn An ninh bảo mật dữ liệu
Nhằm giúp sinh viên tiếp cận với các vấn đề an ninh và bảo mật dữ liệu, Bộ môn Mạng và Kỹ thuật máy tính (NS) tổ chức buổi TechTalk cho môn học An ninh bảo mật dữ liệu. Thông tin chi tiết như sau:
Thông báo về buổi Tech Talk môn Phân tích và thiết kế Hệ thống Thông tin
Chủ đề "Các vấn đề cơ bản về Kiểm thử phần mềm" sẽ được chị Nguyễn Thu Hà, chuyên viên phân tích nghiệp vụ, CMC Global Corp trình bày trong Tech Talk lần này.
Thông báo về buổi Tech Talk môn Lập trình trên thiết bị di động
Chủ đề "Các vấn đề cơ bản trong bố cục ứng dụng di động" sẽ được trình bày bởi chuyên gia Nguyễn Kiêm Nghĩa, Team Leader, VN Pay
Xem thêm

Tin đào tạo

Kết quả kiểm tra tiến độ Đồ án, Chuyên đề tốt nghiệp HK1 năm học 2019-2020
Khoa CNTT thông báo kết quả kiểm tra tiến độ thực hiện Đồ án/Chuyên đề TN của SV trong HK1 năm học 2019-2020, như sau:
Thông báo Trả thẻ sinh viên và thẻ ngân hàng của sinh viên Khóa 1910A
Văn phòng khoa CNTT thông báo trả thẻ sinh viên và thẻ ngân hàng của sinh viên Khóa 1910A, cụ thể như sau:
Thông báo về việc cung cấp đồng phục học môn Giáo dục thể chất năm học 2019 – 2020
Căn cứ Thông báo số 14/TB-TCQA ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Trung tâm Giáo dục thể chất và quốc phòng an ninh (GDTC-QPAN) về việc cung ứng đồng phục TDTT cho sinh viên năm học 2019 - 2020; Thừa lệnh Ban lãnh Đạo Khoa Công nghệ Thông tin
Xem thêm