Tin hoạt động

Thông báo v/v nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý 2020
Thực hiện CV số 14/KH-ĐHM ngày 03/01/2020 của Trường Đại học Mở Hà Nội về kế hoạch nghỉ Tết âm lịch và đón xuân Canh Tý 2020, và CV số 02/KH-ĐKT ngày 3/1/2020 của Nhà trường về việc kiểm tra hoạt động của các Khoa sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020,
Thông báo họp đối thoại cấp lớp năm học 2019-2020
Thông báo về việc trả đồng phục Thể dục, Thể thao cho sinh viên năm học 2019 – 2020
Căn cứ kế hoạch năm học về việc triển khai cung ứng đồng phục Thể dục Thể thao cho học sinh – sinh viên năm học 2019 - 2020
Xem thêm

Tin đào tạo

Thông báo v/v nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý 2020
Thực hiện CV số 14/KH-ĐHM ngày 03/01/2020 của Trường Đại học Mở Hà Nội về kế hoạch nghỉ Tết âm lịch và đón xuân Canh Tý 2020, và CV số 02/KH-ĐKT ngày 3/1/2020 của Nhà trường về việc kiểm tra hoạt động của các Khoa sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020,
Thông báo các quyết định Cảnh báo, Tạm ngừng học và Buộc Thôi học đối với SV từ HK2 năm học 2019-2020
Thông báo số 2 v/v Điều chỉnh các lớp tín chỉ HK2 năm học 2019-2020
Khoa CNTT thông báo điều chỉnh một số lớp tín chỉ như sau:
Xem thêm