Tin hoạt động

Thông báo kiến tập tháng 10/2020
Thực hiện kế hoạch đưa sinh viên tới các doanh nghiệp CNTT để thực tập, kiến tập trong năm học 2020 - 2021,
Thông báo về việc Đăng ký tham gia dự án Nhận diện khuôn mặt sử dụng AI
Dự án có sự tham gia tư vấn của các chuyên gia trí tuệ nhân tạo người Việt Nam đang nghiên cứu tại Nhật Bản.
Thông báo về TechTalk Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo v/v Tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn cấp Khoa
Xem thêm

Tin đào tạo

Thông báo kế hoạch học tập HK1 của SV năm thứ nhất
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo tới tân sinh viên nhập học năm 2020, khóa 2020-2024 (khóa 2010A) kế hoạch học tập đầu năm học 2020-2021 như sau:
Danh sách lớp hành chính khóa 2010A, 2010C
Danh sách lớp hành chính khóa 2020 - 2024
Thông báo Điều chỉnh một số lớp tín chỉ Giai đoạn 2 - HK1 năm học 2020-2021
Khoa CNTT thông báo mở mới một số lớp tín chỉ cho Giai đoạn 2 HK1 năm học 2020-2021 như sau
Xem thêm
LIÊN KẾT TRANG
GÓC ẢNH