Tin hoạt động

Thông báo số về việc trả thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên năm học 2019 - 2020
Thông báo về việc thu hồ sơ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
Căn cứ công văn số 11/CTSV ngày 11 tháng 05 năm 2020 về việc thu hồ sơ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo thông báo 1195/TB-BTC
Thông báo Hướng dẫn thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi tới làm việc, học tập tại khoa CNTT từ 11/05
Đề nghị cán bộ, giảng viên, sinh viên và khách đến làm việc, học tập tại khoa CNTT tuân thủ hướng dẫn sau để tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình bình thường mới.
Xem thêm

Tin đào tạo

Thông báo v/v Tổ chức học lại, thi lại lần 3 SHCDSV giữa khóa, cuối khóa năm 2020
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo về việc tổ chức học lại, thi lại lần 3 Sinh hoạt chính trị, công dân - sinh viên giữa khóa, cuối khóa cho sinh viên như sau:
Thông báo (số 3) điều chỉnh các lớp tín chỉ Giai đoạn 2 HK3 năm học 2019 - 2020
Xét đề nghị của Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT thông báo (số 3) điều chỉnh một số lớp tín chỉ Giai đoạn 2 - HK3 năm học 2019-2020 như sau:
Thông báo thu học phí giai đoạn 2 kỳ 3 năm học 2019-2020
Xem thêm