Tin hoạt động

Bộ môn CNPM thông báo tổ chức Tech talk với chủ đề "RESTFUL-API VÀ ứng dụng trong phát triển ứng dụng Web"
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo tổ chức Tech Talk trong khuôn khổ học phần Lập trình Web
Thông báo Seminar học phần Truyền thông đa phương tiện bậc Cao học
Bộ môn CNPM thông báo tổ chức Tech talk với chủ đề "Làm chủ các mẫu thiết kế kinh điển trong lập trình"
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo tổ chức Tech Talk trong khuôn khổ học phần Phân tích thiết kế hệ thống
Xem thêm

Kế hoạch

Thông báo Kế hoạch đào tạo HK2 năm học 2022-2023
bản cập nhật ngày 16/03/2022
Kế hoạch đào tạo HK1 năm học 2022-2023
Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2022-2023: Cập nhật ngày 10/10/2022 Lưu ý nguyên tắc chung về thời gian thực hiện như sau: Nếu thời điểm SV thực hiện các công việc đòi hỏi phải gặp trực tiếp bộ phận hành chính (như: nhận giấy mời, nộp hồ sơ, ... ) rơi vào ngày nghỉ (Thứ 7, CN, Ngày lễ) thì thời gian thực hiện sẽ tự động được rời sang ngày làm việc trước/sau gần nhất (VD: Thứ 7 -> Thứ 6; CN -> Thứ 2).
Thông báo Kế hoạch Đào tạo và một số hoạt động HK2, 3 năm học 2021-2022
cập nhật ngày 18/05/2022
Xem thêm