Tin hoạt động

Thông báo kết quả xét cấp Khoa về việc cấp học bổng KKHT Học kỳ 1 năm học 2020-2021
Khoa CNTT thông báo kết quả xét cấp Khoa về việc cấp học bổng HK1 năm học 2020-2021, như sau:
Hướng nghiệp sinh viên - tham gia Ngày hội tuyển dụng thực tập cùng MISA
Bộ môn Công nghệ phần mềm triển khai hoạt động chuyên môn tới toàn thể sinh viên thuộc chuyên ngành CNPM và sinh viên tham gia hướng nghiệp cuối khóa
Thông báo về việc trả đồng phục Thể dục, Thể thao cho sinh viên năm học 2020 - 2021
Căn cứ kế hoạch năm học về việc triển khai cung ứng đồng phục Thể dục Thể thao cho học sinh – sinh viên năm học 2020 - 2021
Xem thêm

Tin đào tạo

Kết quả kiểm tra tiến độ Chuyên đề tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021
Khoa CNTT thông báo kết quả kiểm tra tiến độ thực hiện Chuyên đề TN của SV trong HK2 năm học 2020-2021, như sau:
Thông báo số 2 về việc thu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh - sinh viên năm học 2020 - 2021
Căn cứ Công văn số: 286/TB-ĐHM ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Phòng Công tác Chính Trị Sinh Viên về việc hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2020-2021
Thông báo Họp lớp đầu kỳ HK2 và họp Đối thoại cấp lớp - năm học 2020-2021
Xem thêm
LIÊN KẾT TRANG
GÓC ẢNH