Tin hoạt động

Thông báo kiến tập đợt 2 - tháng 8/2019 tại FPT Information System
Tổ công tác Hướng nghiệp khoa CNTT thông báo triển khai hoạt động kiến tập tại doanh nghiệp đợt 2 tháng 8/2019 như sau:
Danh sách phân xe kiến tập ngày 10/8/2019 tại FSOFT
Thông báo kiến tập tháng 8/2019 tại FSOFT
Tổ công tác Hướng nghiệp khoa CNTT thông báo triển khai hoạt động Kiến tập tại FSOFT vào tháng 8/2019.
Xem thêm

Tin đào tạo

Kế hoạch Đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2019-2020
Khoa CNTT thông báo Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2019-2020 như sau
Thư ngỏ gửi Tân sinh viên khoá 1910A khoa CNTT
Xin chào mừng các em sinh viên mới gia nhập Khoa Công nghệ Thông tin - trường Đại học Mở Hà Nội năm 2019!
Thông báo 2 về Kế hoạch thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 2 năm 2019
Xem thêm