Tin hoạt động

Thông báo về sản phẩm chuyên môn thuộc TechTalk Hệ quản trị CSDL
Bộ môn CNPM xin thông báo nội dung yêu cầu sinh viên báo cáo thu hoạch sau buổi TechTalk 12/6/2019 như sau:
Thông báo v/v Tech Talk môn học Thiết kế đồ họa
Ông Nguyễn Huy Hoàng (chuyên gia UI/UX, Phòng Sáng tạo công ty VNPT-IT) với nội dung "Giải pháp & xu hướng thiết kế đồ họa hiện nay"
Thông báo v/v Tổ chức Tech Talk môn học PTTK Hệ thống Thông tin
Phân tích nghiệp vụ là khâu rất quan trọng trong quá trình xây dựng một phần mềm.
Xem thêm

Tin đào tạo

Thông báo Lịch đón SV đi học GDQP, GDTC đợt T6/2019 & danh sách phân xe
Thông báo v/v Hoãn thu học phí GDQP, GDTC đợt th6/2019 với một số SV 16A, 17A
Căn cứ ý kiến của Trung tâm Giáo dục Thể chất, Quốc phòng & An ninh - Trường Đại học Mở Hà Nội.
Thông báo thu học phí môn GDQP & GDTC
Thông báo thu học phí môn GDQP&GDTC
Xem thêm