Tin hoạt động

Thông báo họp triển khai thực tập tại doanh nghiệp T2/2019
Để triển khai lớp chuyên đề thực tập chuyên ngành (theo hình thức thực tập có giám sát tại doanh nghiệp),
Thông báo đăng ký tham gia đội tuyển thi Olympic Tin học – Tiếng Anh không chuyên 2019
Thực hiện kế hoạch năm học của nhà trường, Khoa CNTT thông báo đăng ký tham gia ôn tập để thành lập đội tuyển dự thi Oylympic Tin học – Tiếng Anh không chuyên năm 2019 Trường Đại học mở Hà Nội
Thông báo về việc trả thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên năm học 2018- 2019
Xem thêm
LIÊN KẾT TRANG
GÓC ẢNH