Tin hoạt động

Thông báo Lịch thu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh - sinh viên năm học 2017- 2018
(Bổ sung thời hạn thu ngày 10/11)
Thông báo về Triển khai hoạt động Kiến tập doanh nghiệp tháng 11/2017 (số 2)
Quyết định cử giảng viên giám sát và danh sách sinh viên tham gia kiến tập đợt ngày 07/11/2017.
Thông báo về Kiến tập doanh nghiệp tháng 11/2017
Tổ công tác Hướng nghiệp khoa CNTT thông báo triển khai hoạt động Kiến tập tại doanh nghiệp vào tháng 11/2017.
Xem thêm

Tin đào tạo

Kết quả tiến độ Chuyên đề Tốt nghiệp HK1 năm học 2017-2018 - Lần 3
Lịch thi Chuẩn đầu ra Năng lực ngoại ngữ đợt 3 năm 2017
Khoa thông báo Lịch thi và danh sách SV đủ điều kiện dự thi Chuẩn đầu ra NL Ngoại ngữ đợt 3 năm 2017 như sau:
Quyết định cho sinh viên Thôi học từ HK1 năm học 2017-2018
Khoa thông báo Quyết định số 461/QĐ-ĐHM về việc cho sinh viên thôi học kể từ học kỳ 1 năm học 2017-2018 (kèm danh sách) như sau:
Xem thêm

FITHOU trong tôi là ...

Bài dự thi "FITHOU trong tôi là..."- số 7
Đã có rất người nói với tôi rằng một trong những kỉ niệm đẹp nhất, đáng nhớ nhất thời sinh viên chính là thời gian học quân sự.
Bài dự thi " FITHOU trong tôi là..." - số 6
Ngay từ khi bước chân vào ngôi trường này, tôi đã biết đây là một bước đi khá táo bạo của mình
Bài dự thi "FITHOU trong tôi là..."- số 05
Thân gửi mái trường Viện Đại Học Mở thân yêu !!!
Xem thêm