Tin hoạt động

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2024-2025
Quyết định số 1593/QĐ-ĐHM về việc phê duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2024-2025.
Tuyển sinh lớp học AI, Big Data theo Chương trình giáo dục Quốc Tế ươm mầm tài năng công nghệ trẻ Samsung Innovation Campus
Khoa CNTT phối hợp Trung tâm đào tạo CRC -Hội truyền thông số Việt Nam thông báo triển khai chương trình Samsung Innovation Campus do tập đoàn Samsung tài trợ nhằm phát triển nhân lực trong lĩnh vực AI/ BigData/ IoT. Thông tin chi tiết như sau:
Chương trình "Quản lý Định danh và Đảm bảo An ninh Tài sản CNTT trong kỷ nguyên số".
Xem thêm

Tin đào tạo

Quy chế đào tạo trình độ Đại học của Trường ĐH Mở Hà Nội (kèm theo Quyết định số 1818/QĐ-ĐHM ngày 10/05/2024)
Quyết định số 1818/QĐ-ĐHM ngày 10/05/2024 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Đại học của Trường Đại học Mở Hà Nội.
Thông báo về việc thực hiện quản lý thu học phí trên phần mềm Unisoft
Danh sách phân công báo cáo tiến độ đồ án
Khoa CNTT thông báo danh sách phân công Hội đồng báo cáo tiến độ đồ án. Thời gian làm việc: 02 ngày 08,09/07/2024. Chi tiết danh sách Hội đồng cụ thể dưới đây
Xem thêm

Kế hoạch

Thông báo Kế hoạch học kỳ 3 năm học 2023-2024
Khoa CNTT thông báo kế hoạch học tập học kỳ 3 năm học 2023-2024 như sau:
Thông báo v/v Thay đổi khung giờ học (từ HK2 năm học 2023-2024)
Khoa CNTT thông báo tới toàn thể CBVN, Thầy Cô, Sinh viên và Học viên:
Thông báo Kế hoạch đăng ký tín chỉ, học kỳ II năm học 2023-2024
Khoa CNTT thông báo (Số 73/TB-CNTT) kế hoạch học tập học kỳ II, năm học 2023-2024 như sau:
Xem thêm
LIÊN KẾT TRANG
GÓC ẢNH