Tin hoạt động

Thông báo về việc rà soát lại thẻ sinh viên chính quy năm 2020
Căn cứ công tác làm thẻ sinh viên chính quy năm 2020 của Thư viên Trường
Thông báo về TechTalk Lập trình Web
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo v/v Tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn cấp Khoa.
Thông báo v/v Cung cấp minh chứng về cài đặt ứng dụng phòng dịch Covid-19
Tình hình diễn biến dịch Covid-19 ở VN hiện nay (từ 28/01/2021) rất phức tạp, Để tăng cường công tác phòng dịch, thực hiện khuyến cáo của các cơ quan chức năng.
Xem thêm

Tin đào tạo

Bộ môn HTTT - thông báo về buổi sinh hoạt chuyên môn (Tech Talk) môn học Lập trình trên thiết bị di động
Với báo cáo viên (là cựu sinh viên của Khoa), là một Kỹ sư phát triển ứng dụng đến từ Công ty Cổ phần giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY), sẽ cung cấp cho các bạn sinh viên các kiến thức thực tiễn về cách thức triển khai thanh toán trực tuyến thông qua các ứng dụng trên các thiết bị di động.
Thông báo kiểm tra tiến độ đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021
Căn cứ kế hoạch đào tạo HK2 năm 2020-2021 của Khoa, Căn cứ Thông báo v/v Tổ chức đào tạo tại khoa CNTT trong tình hình mới về dịch bệnh Covid-19 (từ 30/01/2021)
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2021
Căn cứ kế hoạch đào tạo HK2 năm 2020-2021 của Khoa, Căn cứ Thông báo v/v Tổ chức đào tạo tại khoa CNTT trong tình hình mới về dịch bệnh Covid-19 (từ 30/01/2021)
Xem thêm
LIÊN KẾT TRANG
GÓC ẢNH