Tin hoạt động

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ 1 năm học 2023 - 2024
Cẩm nang sinh viên cho sinh viên nhập học năm 2023 Trường Đại học Mở Hà Nội
Nhà trường đã ban hành Cẩm nang sinh viên cho sinh viên nhập học năm 2023,
Thông báo v/v khám sức khỏe cho sinh viên chính quy nhập học năm 2022
Căn cứ thông báo số 33 của phòng công tác chính trị và sinh viên ngày 16/08//2023 khoa Công ngệ Thông tin triển khai cho sinh viên nhập học năm 2022 khám sức khỏe đầu khóa cụ thể như sau:
Xem thêm