Tin hoạt động

Thông báo v/v Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II năm học 2023 -2024
Thực hiện công tác phối hợp thường kỳ giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng - Trường ĐH Mở HN;
Thông báo v/v Khảo sát ý kiến học viên cao học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học Đợt 1 năm học 2023 -2024
Thực hiện công tác phối hợp thường kỳ giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng - Trường ĐH Mở HN;
Thông báo về việc thẩm định bằng THPT đợt 1 năm 2024
Triển khai Thông báo số 641/TB-ĐHM ngày 20/02/2024 của Trường Đại học Mở Hà Nội, khoa CNTT thông báo về việc thẩm định bằng THPT
Xem thêm

Tin đào tạo

Danh sách, Lịch thi, Phòng thi Kỹ năng Nói môn Tiếng Anh cơ bản 2 - Học kỳ 2 năm học 2023-2024
Hội đồng thi kết thúc học phần (HK2 năm học 2023-2024) Trường ĐH Mở HN thông báo về Danh sách, Lịch thi Kỹ năng Nói môn Tiếng Anh cơ bản 2 - HK2 năm học 2023-2024 như sau:
Thông báo v/v Tổ chức học lại , thi SHCDSV cuối khóa tháng 3 năm 2024
Thông báo triệu tập các SV/HV tham dự Buổi Đối thoại cấp khoa năm học 2023-2024.
Khoa CNTT thông báo triệu tập các SV có tên trong danh sách dưới đây tham dự Buổi Đối thoại cấp khoa năm học 2023-2024.
Xem thêm

Kế hoạch

Thông báo v/v Thay đổi khung giờ học (từ HK2 năm học 2023-2024)
Khoa CNTT thông báo tới toàn thể CBVN, Thầy Cô, Sinh viên và Học viên:
Thông báo Kế hoạch đăng ký tín chỉ, học kỳ II năm học 2023-2024
Khoa CNTT thông báo (Số 73/TB-CNTT) kế hoạch học tập học kỳ II, năm học 2023-2024 như sau:
Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2023-2024
Xem thêm