Tin hoạt động

Thông báo Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên và học viên về hoạt động đào tạo và chất lượng phục vụ /hỗ trợ đào tạo năm 2024
Thực hiện công tác phối hợp giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng - Trường ĐH Mở HN;
Thông báo v/v cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID
Sinh viên được yêu cầu cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID để nắm được thông tin về thẻ BHYT của mình.
Thông báo v/v Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II năm học 2023 -2024
Thực hiện công tác phối hợp thường kỳ giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng - Trường ĐH Mở HN;
Xem thêm

Tin đào tạo

Thông báo số 3 v/v đăng ký tín chỉ HK3 năm học 2023-2024
Khoa CNTT thông báo danh sách các lớp điều chỉnh đăng ký tín chỉ như sau.
Thông báo kết quả duyệt đầu vào chuyên ngành của sinh viên HK3 năm học 2023 - 2024
Tổ chức đào tạo HK3 năm học 2023-2024, Khoa CNTT thông báo kết duyệt đầu vào chuyên ngành của sinh viên cụ thể như sau:
THÔNG BÁO số 2 v/v đăng ký tín chỉ HK3 năm học 2023-2024
Xem thêm

Kế hoạch

Thông báo Kế hoạch học kỳ 3 năm học 2023-2024
Khoa CNTT thông báo kế hoạch học tập học kỳ 3 năm học 2023-2024 như sau:
Thông báo v/v Thay đổi khung giờ học (từ HK2 năm học 2023-2024)
Khoa CNTT thông báo tới toàn thể CBVN, Thầy Cô, Sinh viên và Học viên:
Thông báo Kế hoạch đăng ký tín chỉ, học kỳ II năm học 2023-2024
Khoa CNTT thông báo (Số 73/TB-CNTT) kế hoạch học tập học kỳ II, năm học 2023-2024 như sau:
Xem thêm