Tin hoạt động

Khảo sát phục vụ công tác NCKH (đề tài mang mã số mã số MHN 2022-03.19)
Với mục tiêu nâng cao năng lực, phẩm chất của sinh viên tốt nghiệp Trường đại học Mở Hà Nội, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, nhằm đánh giá thực trạng phẩm chất của sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội theo chuẩn đầu ra để có giải pháp hiệu quả nâng cao công tác giáo dục.
Thông báo về việc đăng ký hướng nghiên cứu khoa học của Giảng viên, học viên và sinh viên năm học 2022 - 2023
Để nâng cao chất lượng của các hoạt động nghiên cứu khoa học và để xuất các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm học 2022 - 2023.
Thông báo chương trình nâng cao kiến thức CNTT cho sinh viên tại Việt Nam” do KOICA, KOTRA, ReMann (Hàn Quốc) và Chương trình Học viện CNTT Bách Khoa (BKACAD) phối hợp tài trợ.
Thư giới thiệu chương trình nâng cao kiến thức CNTT cho sinh viên tại Việt Nam” do KOICA, KOTRA, ReMann (Hàn Quốc) và Chương trình Học viện CNTT Bách Khoa (BKACAD) phối hợp tài trợ.
Xem thêm

Tin đào tạo

Kết quả duyệt đề cương luận văn tốt nghiệp đăng ký tháng 7 năm 2022
Khoa thông báo kết quả duyệt (lần 1) đề cương luận văn tốt nghiệp cho học viên đã đăng ký tháng 7 năm 2022, như sau:
Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2022-2023
Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2022-2023 như sau
Góp ý chỉnh sửa Quy chế đào tạo trình độ Đại học (ban hành kèm QĐ số 4004)
Xem thêm