Tin hoạt động

Tech Talk môn Lý thuyết Thiết kế giao diện người dùng với nội dung "UX - Đánh giá tính khả dụng của sản phẩm phần mềm"
Tech Talk môn Lý thuyết Thiết kế giao diện người dùng với nội dung "UX - Đánh giá tính khả dụng của sản phẩm phần mềm"
Hoạt động chuyên môn chuyên ngành CNĐPT
Hoạt động chuyên môn Bộ môn CNĐPT, Thiết kế nhân dịp ngày 20/11
Tài liệu và yêu cầu sản phẩm chuyên môn của Tech Talk môn học Lập trình trên thiết bị di động
Xem thêm