Tin hoạt động

Thông báo tổ chức cuộc thi thiết kế Logo, Slogan và đồng phục Khoa Công nghệ Thông Tin
Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ 2 năm học 2023 - 2024
Thông báo v/v nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
Căn cứ CV số 261/KH-ĐHM ngày 19/01/2024 và CV 255/TB-ĐHM của Trường Đại học Mở Hà Nội V/v Thời gian nghỉ tết nguyên đán và Đón Xuân Giáp Thìn năm 2024, Khoa Công Nghệ Thông Tin thông báo:
Xem thêm

Tin đào tạo

Thông báo triệu tập các SV/HV tham dự Buổi Đối thoại cấp khoa năm học 2023-2024.
Khoa CNTT thông báo triệu tập các SV có tên trong danh sách dưới đây tham dự Buổi Đối thoại cấp khoa năm học 2023-2024.
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 2 - 2024
Thông báo danh sách (dự kiến) xét cấp Khoa về việc cấp học bổng KKHT Học kỳ 1 năm học 2023-2024
Khoa thông báo danh sách dự kiến xét cấp Khoa về việc cấp học bổng HK1 năm học 2023-2024, như sau:
Xem thêm

Kế hoạch

Thông báo v/v Thay đổi khung giờ học (từ HK2 năm học 2023-2024)
Khoa CNTT thông báo tới toàn thể CBVN, Thầy Cô, Sinh viên và Học viên:
Thông báo Kế hoạch đăng ký tín chỉ, học kỳ II năm học 2023-2024
Khoa CNTT thông báo (Số 73/TB-CNTT) kế hoạch học tập học kỳ II, năm học 2023-2024 như sau:
Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2023-2024
Xem thêm