Tin hoạt động

Thông báo sinh hoạt CLB Giải thuật đợt 1 năm học 2019-2020
CLB Giải thuật & Lập trình FITHOU sinh hoạt đợt 1 năm học 2019 - 2020
Tech Talk môn Thiết kế đồ họa nâng cao
Thiết kế đồ họa nâng cao
Tech Talk môn Lý thuyết Thiết kế giao diện người dùng với nội dung "UX - Đánh giá tính khả dụng của sản phẩm phần mềm"
Tech Talk môn Lý thuyết Thiết kế giao diện người dùng với nội dung "UX - Đánh giá tính khả dụng của sản phẩm phần mềm"
Xem thêm