Tin hoạt động

Tham dự ngày hội Phần mềm tự do nguồn mở (SFD) 2022
Ngày hội Phần mềm Tự do Nguồn mở - Software Freedom Day/SFD là sự kiện thường niên, được tổ chức vào ngày thứ Bảy tuần thứ Ba trong tháng 9 hàng năm trên toàn Thế giới.
Thông báo v/v khám sức khỏe cho sinh viên chính quy nhập học năm 2020 và 2021
Căn cứ thông báo số 70 của phòng công tác chính trị và sinh viên ngày 25/08//2022 khoa Công ngệ Thông tin triển khai cho sinh viên nhập học năm 2020 và 2021 khám sức khỏe đầu khóa cụ thể như sau:
Thông báo thành lập đội tuyển Sinh viên với An toàn thông tin
Xem thêm

Tin đào tạo

Thông báo Danh sách lớp hành chính, kế hoạch gặp mặt đầu khóa SV nhập học năm 2022 (khóa 2210A)
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo tới Tân sinh viên nhập học năm 2022, khóa 2210A các thông tin về Danh sách lớp hành chính, Thầy cô cố vấn học tập, Kế hoạch gặp mặt đầu khóa tân SV năm học 2022-2023 như sau:
Thông báo v/v Biên chế xe ô tô đón sinh viên học GDQPAN tại Văn Giang sáng ngày 03/10/2022
Biên chế xe ô tô đón sinh viên học GDQPAN tại Văn Giang sáng ngày 03/10/2022
Thông báo v/v tổ chức giảng dạy và kinh phí tham gia khóa học Giáo dục thể chất quốc phòng và an ninh
Xem thêm