Tin hoạt động

Thông báo Quyết định về việc Công nhận sinh viên thuộc diện hỗ trợ và miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2016 - 2017
Thông báo về việc khám sức khỏe cho sinh viên năm thứ nhất năm 2016
Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên đề nghị các Khoa phối hợp thực hiện kế hoạch khám sức khỏe cho sinh viên năm nhất năm học 2016 - 2017 nội dung cụ thể như sau:
Thông báo về việc tham gia bảo hiểm y tế đối với sinh viên năm học 2016 - 2017
Phòng Công tác CT&SV đề nghị các Khoa phối hợp tổ chức triển khai BHYT năm học 2016 - 2017 như sau:
Xem thêm

Tin đào tạo

Kế hoạch đào tạo HK2 năm học 2016-2017
Khoa CNTT thông báo Kế hoạch đào tạo HK2 năm học 2016-2017 như sau:
Thông báo Lịch đưa sinh viên khoa CNTT đi học GDQP, GDTC năm học 2016-2017
Căn cứ công văn số 04/CV-TTGDTC&QP-AN của Trung tâm Giáo dục thể chất & Quốc phòng An ninh - Viện ĐH Mở HN, khoa CNTT thông báo Lịch đưa sinh viên khoa CNTT đi học GDQP, GDTC năm học 2016-2017 như sau:
Thông báo Lịch thu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh - sinh viên năm học 2016 - 2017
Xem thêm

FITHOU trong tôi là ...

Bài dự thi "FITHOU trong tôi là..."- số 7
Đã có rất người nói với tôi rằng một trong những kỉ niệm đẹp nhất, đáng nhớ nhất thời sinh viên chính là thời gian học quân sự.
Bài dự thi " FITHOU trong tôi là..." - số 6
Ngay từ khi bước chân vào ngôi trường này, tôi đã biết đây là một bước đi khá táo bạo của mình
Bài dự thi "FITHOU trong tôi là..."- số 05
Thân gửi mái trường Viện Đại Học Mở thân yêu !!!
Xem thêm