Tin hoạt động

Thông báo v/v Tổ chức kỳ thi “OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN KHOA CNTT 2021”
OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN (OLP) là kỳ thi hàng năm dành cho sinh viên CNTT trên cả nước và có sự tham gia từ các sinh viên của các quốc gia khác.
Thông báo Lịch thu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh - sinh viên năm học 2021 - 2022
Căn cứ Công văn số: 5214/TB-ĐHM ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Phòng Công tác Chính Trị Sinh Viên về việc hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2021 - 2022, VP khoa CNTT thông báo:
Thông báo v/v Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2021 -2022
Thực hiện công tác phối hợp thường kỳ giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng - Trường ĐH Mở HN;
Xem thêm

Tin đào tạo

Thông báo v/v Tổ chức kỳ thi “OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN KHOA CNTT 2021”
OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN (OLP) là kỳ thi hàng năm dành cho sinh viên CNTT trên cả nước và có sự tham gia từ các sinh viên của các quốc gia khác.
Thông báo Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2021-2022
Khoa thông báo Thời gian, địa điểm và Danh sách SV Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2021-2022, như sau:
Thông báo thu học phí giai đoạn 2 kỳ 1 năm học 2021-2022
Tổ Kế hoạch -Tài chính khoa CNTT thông báo thu học phí giai đoạn 2 HK1 năm học 2021-2022
Xem thêm