Thông báo họp lớp xét Kết quả Rèn luyện HK1 năm học 2020-2021

26/11/2020 16:06
Tags: rèn luyện,
  • Căn cứ Kế hoạch học kỳ/năm học của Nhà trường và của Khoa về việc đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên,
  • Căn cứ bản đăng ký kế hoạch họp lớp của các CVHT,  

 

Tổ KHĐT thông báo lịch họp lớp và xét KQRL của các lớp HK1 năm  học 2020-2021 như sau:

 

 

Các lớp hành chính Ngày họp Giờ họp Phòng họp Thầy cô CVHT Ghi chú
1510A01, 1710A05, 1910A04 02/12/2020 10:00:00 51 Trịnh Thị Xuân  
13A10A03, 1410A03, 1710A06, 1910A05 02/12/2020 10:00:00 42 Trần Duy Hùng  
1310A02, 1510A06, 1810A04, 2010A05
02/12/2020 10:30:00 52 Nguyễn Thị Quỳnh Như  
15A3, 15A4, 18A2 02/12/2020 11:00:00 51 Mai Thị Thúy Hà  
1210A01, 1210A02, 1210A04, 1410A01 02/12/2020 11:00:00 24 Lê Hữu Dũng  
14A4,17A1,19A1 02/12/2020 14:00:00 52 Nguyễn Thành Huy  
1910A02, 1710A04, 1410A02, 1210A03
03/12/2020 10:00:00 52 Lê Thị Thanh Thùy  
1610A01, 1610A02, 2010A04 03/12/2020 10:00:00 51 Trần Tiến Dũng  
1310A01+ 1610A04+ 1810A03 03/12/2020 10:30:00 52 Nguyễn Thị Thúy Lan  
1710A03, 1610A06 03/12/2020 15:00:00 24 Nguyễn Đức Tuấn  
1510A05; 1810A05; 2010A03; 2010C01
03/12/2020 15:00:00 21 Nguyễn Thị Tâm  
1510A02, 1610A05, 1910A03 03/12/2020 15:00:00 52 Nguyễn Thùy Linh  
1610A03, 1710A02, 1810A01 04/12/2020 17:00:00 23&24 Dương Chí Bằng  
2010A01 05/12/2020 11:30:00 21 Vũ Xuân Hạnh  
2010A02 06/12/2020 7:30:00 52 Nguyễn Đắc Phương Thảo  
(6467 lần xem)