Kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013 (Học kỳ 1)

09/08/2012 16:51
Kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013 (Học kỳ 1) Khoa CNTT thông báo tới sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2012-2013 như sau

 

THỜI GIAN

SV NIÊN CHẾ (ĐH, CĐ)

SV TÍN CHỈ (ĐH, CĐ)

16/8

Thông báo lịch học hệ niên chế

 

17/8 (08h00)

Họp lớp sinh viên đầu kỳ

 

20/8

Bắt đầu học kỳ 1 năm học 2012-2013

 

28/8 (08h00)

 

Họp lớp sinh viên đầu kỳ

30/8 - 3/9

 

Đăng ký lớp tín chỉ

04/09

 

BCN khoa duyệt kết quả & lịch học

05/09

 

Bắt đầu học kỳ (khoá 2012 bổ sung sau)

25/9 - 26/9

Thu học phí đợt 1 khóa 9

 

27/9 - 28/9

Thu học phí đợt 1 khóa 10

 

1/10 - 2/10

 

Thu học phí đợt 1 khóa 11

15/10

Thu học phí đợt bổ sung (tất cả các khóa)

12/11 - 2/12

Thi học kỳ & lên điểm

 

21/11 - 1/12

 

Thi học kỳ  & lên điểm

03/12/12

Thông báo điểm lần 1 & đăng ký thi lại

 

3/12 - 16/12

Thi lại & lên điểm

 

21/12

Thông báo điểm cuối kỳ (tất cả các lớp)

(26348 lần xem)