Kết quả tìm kiếm
Thông báo Họp lớp đầu kỳ HK2 và họp Đối thoại cấp lớp - năm học 2020-2021
04/01/2021
Thông báo triệu tập tham dự buổi Đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo Khoa với sinh viên năm học 2019-2020
08/04/2020
09:00 ngày 09/04/2020, Khoa CNTT tổ chức hoạt động Đối thoại trực tuyến cấp cơ sở năm học 2019-2020.
Thông báo họp đối thoại cấp lớp năm học 2019-2020
07/01/2020
Thông báo triệu tập sinh viên tham dự đối thoại cấp Trường năm 2019
25/04/2019
Thông báo lịch đối thoại cấp lớp năm học 2018-2019
08/01/2019
Thông báo triệu tập sinh viên tham dự đối thoại cấp Viện năm 2018
21/05/2018
Thông báo v/v Tổ chức Đối thoại giữa lãnh đạo khoa với sinh viên (năm học 2017-2018)
08/04/2018
13:30 ngày 13/04/2018, khoa CNTT tổ chức hoạt động Đối thoại cấp cơ sở năm học 2017-2018.
Thông báo triển khai Khảo sát ý kiến học viên, sinh viên năm học 2017 – 2018
04/04/2018
Thực hiện hướng dẫn số 03/HD-BTC của Ban tổ chức Đối thoại 2018,
Thông báo Lịch Đối thoại năm 2018 (cấp lớp)
20/03/2018
Khoa CNTT thông báo lịch tổ chức đối thoại cấp lớp năm 2018 như sau
Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh, sinh viên năm học 2016 - 2017
22/05/2017
Thông báo v/v Tổ chức Đối thoại giữa lãnh đạo khoa với sinh viên (năm học 2016-2017)
17/04/2017
07:45 ngày 20/4/2017, khoa CNTT tổ chức hoạt động Đối thoại cấp cơ sở năm học 2016-2017.
Danh sách điểm danh sinh viên tham dự buổi đối thoại cấp Viện năm 2016
26/05/2016
Khoa CNTT thông báo danh sách sinh viên tham dự/không dự buổi đối thoại sinh viên cấp Viện:
Danh sách sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ tham gia Đối thoại cấp khoa và cấp trường năm 2015
10/06/2015
Khoa CNTT thông báo danh sách sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ khi được cử đi tham dự Đối thoại cấp trường năm 2015.
Khoa CNTT tổ chức đối thoại với sinh viên năm học 2014-2015
10/05/2015
Với mục đích tạo kênh thông tin giữa Khoa và sinh viên, giúp nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, khoa CNTT đã tổ chức cuộc đối thoại cấp khoa vào 14:00 ngày 09/05/2015.
Thông báo kế hoạch Tổ chức đối thoại sinh viên cấp Khoa năm 2015
17/04/2015
Từ 20/04 đến 09/05/2015, khoa CNTT tổ chức hoạt động Đối thoại sinh viên cấp khoa năm 2015.
Khoa CNTT tổ chức đối thoại với sinh viên năm học 2013-2014
02/04/2014
Thực hiện kế hoạch của Viện ĐH Mở về việc tổ chức đối thoại sinh viên năm học 2013 – 2014.
Thông báo v/v Tổ chức đối thoại giữa ban lãnh đạo Viện ĐH Mở HN với sinh viên năm học 2013 - 2014
14/03/2014
Thực hiện kế hoạch của Viện ĐH Mở về việc tổ chức đối thoại sinh viên năm học 2013 – 2014