Thông báo v/v đăng ký thi bổ sung cho sinh viên sắp tốt nghiệp

06/05/2013 21:57
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch đăng ký thi bổ sung cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp như sau:

- Đối tượng: sinh viên sắp tốt nghiệp còn nợ môn, sinh viên khóa 0010B còn nợ môn của các năm trước.

- Thời gian: Thứ 4 ngày 08/5/2013.

- Điạ điểm: Cơ sở 2 Khoa CNTT (gặp thầy Huy, thầy Hiểu)

Các sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp còn nợ môn xem kết quả học tập và đăng ký thi bổ sung đến cơ sở 2 đúng theo lịch trên.

Khoa CNTT không giải quyết bất cứ trường hợp nào đến quá thời hạn trên.

(23379 lần xem)