Thông báo triển khai Học kỳ phụ năm học 2011-2012

07/07/2012 09:37
Theo kế hoạch, học kỳ phụ năm học 2011-2012 sẽ bắt đầu từ 9/7/2012. Hiện nay Khoa đã lập kế hoạch mở lớp đào tạo, lịch học và lịch thi của các lớp học phần đã được sắp xếp cụ thể và đưa vào hệ thống CTMS.

 

 Khoa CNTT thông báo đến toàn thể sinh viên, cán bộ giảng viên của Khoa kế hoạch thực hiện sau:

 1.  Đối với sinh viên (ĐH,CĐ) Khóa 2011 (tín chỉ)
  • Sinh viên đăng ký học (trên CTMS) bằng tài khoản cá nhân: từ 9/7/2012 đến 12/7/2012. 
  • Sinh viên đăng ký qua GVCN (phải có bằng chứng xác thực: đơn hoặc email...) v/v chỉnh sửa thông tin đã đăng ký học trên CTMS: duy nhất ngày 13/7/2012
  • GVCN thực hiện chỉnh sửa theo nguyện vọng của SV trên CTMS: duy nhất ngày 14/7/2012
  • Giáo vụ in DS điểm danh, số nhật ký giảng dạy giao Thầy/Cô: từ ngày 16/7/2012 đến22/7/2012
  • Thu học phí: 03 ngày 24, 25 và 26/7/2012
  • Thông báo còn nợ học phí và xử lý: 31/7/2012
 2. Đối với sinh viên (ĐH,CĐ) Khóa 2010 trở về trước (niên chế)
  • GVCN nhận lịch học và lịch thi từ Thầy Cao Mạnh Toàn để phổ biến cho sinh viên và các mẫu biểu thu đăng ký học lại: 8h00 ngày 16/7/2012
  • Sinh viên đăng ký học lại của các môn còn nợ (năm nay và những năm trước nếu không trùng lịch) trực tiếp với GVCN: ngày 16/7/2012
  • Số tiền nộp: 70.000 đ / 1 đơn vị học trình
  • GVCN nộp tiền cho thủ quỹ (Cô Nguyễn Ngọc Bích) và kết quả thu theo mẫu (có xác nhận của thủ quỹ) cho Thầy Cao Mạnh Toàn để triển khai đào tạo, hạn nộp kết quả 11h00, ngày 17/7/2012.
  • Sinh viên các lớp đã tốt nghiệp còn nợ môn đăng ký trực tiếp với Thầy Cao Mạnh Toàn, ngày 16/7/2012.

Đề nghị các GVCN, Cán bộ giáo vụ và toàn thể sinh viên thực hiện đúng kế hoạch đào tạo, nếu sinh viên nào vi phạm sẽ bị xem xét kỷ luật.

(17428 lần xem)