Kết quả xét duyệt các lớp tín chỉ học kì 3 năm học 2011-2012

17/07/2012 13:47
Căn cứ số lượng sinh viên đăng kí học các lớp tín chỉ mở cho học kì 3 năm học 2011-2012 và kế hoạch đào tạo đã công bố, khoa CNTT thông báo kết quả xét duyệt các lớp tín chỉ đã mở như sau
 1. Môn Anh văn cơ bản 3:
  Lớp MHN3132012.6, MHN3132012.7: cô Nguyễn Thị Thuý Lan thay cô Nguyễn Thị Hoàng Anh
 2. Môn Cơ sở Lập trình:
  • Lớp AAB2042012.16: chuyển sang học phòng P43, cô Trịnh Thị Xuân thay cô Nguyễn Thuỳ Linh, thời gian học không thay đổi. Các sinh viên đã đăng kí lớp này nếu có nguyện vọng khác thì đến gặp trực tiếp thầy Dương Thăng Long tại phòng P15 để được giải đáp.
  • Lớp AAB2042012.17: chuyển sang học phòng P41, cô Nguyễn Thị Tâm thay cô Nguyễn Thuỳ Linh, thời gian học không thay đổi. Các sinh viên đã đăng kí lớp này nếu có nguyện vọng khác thì đến gặp trực tiếp thầy Dương Thăng Long tại phòng P15 để được giải đáp.
 3. Môn Nguyên lí
  Huỷ 2 lớp MHN1062012.1, MHN1062012.2 vì số lượng sinh viên đăng kí không đủ số tối thiểu
 4. Môn Giải tích 1
  Huỷ 2 lớp AAB1082012.4, AAB1082012.5  vì số lượng sinh viên đăng kí không đủ số tối thiểu
 5. Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
  • Huỷ 2 lớp MHN2152012.4, MHN2152012.6 vì số lượng sinh viên đăng kí không đủ số tối thiểu.
  • Lớp MHN2152012.7, MHN2152012.8: cô Lương Minh Hạnh thay cô Trần Lan Hương.
 6. Các lớp tín chỉ còn lại triển khai học bình thường theo lịch đã công bố.
(16278 lần xem)