Thông báo v/v tổ chức Ngày hội việc làm sinh viên và Lễ ra quân Chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện năm 2013

17/05/2013 23:02
Căn cứ Kế hoạch tổ chức "Ngày hội việc làm sinh viên và Lễ ra quân Chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện năm 2013" của Trung tâm Dịch vụ & Hỗ trợ sinh viên và Đoàn TN đã được Viện trưởng Viện ĐH Mở Hà Nội phê duyệt;

Căn cứ kết luận cuộc họp của Ban tổ chức "Ngày hội việc làm sinh viên và Lễ ra quân Chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện năm 2013" ngaỳ 5/5/2013, BCH Đoàn TN Viện ĐH Mở Hà Nội đề nghị BCH Liên chi Đoàn - Liên chi Hội SV nghiêm túc triển khai các nội dung công việc, cụ thể như sau:

 1. Nội dung thực hiện:
  • Báo cáo Ban Chủ nhiệm Khoa tạo điều kiên để Đoàn viên - Sinh viên tham gia hoạt động nêu trên.
  • Tổ chức tuyên truyền bằng hình thức băng zôn, poster, Website,.. tại cơ sở 2.
  • Triệu tập 50 sinh viên mặc áo xanh Thanh niên Việt Nam (chọn cử từ năm thứ 1 tới năm thứ 3). Gửi danh sách sinh viên về Văn phòng Đoàn TN - Hội SV Viện chậm nhất là 16h00 ngày 17/5/2013
  • Thông báo và vận động toàn thể Đoàn viên - Sinh viên năm cuối tham gia.
 2. Thời gian, địa điểm:
  • Thời gian: 7h30' ngày 23/5/2013
  • Địa điểm: Sân trong Cơ sở 1 - Viện ĐH Mở Hà Nội (Nhà B101 Phố Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Đây là hoạt động thường niên của Nhà trường, đề nghị các Liên chi Đoàn - Liên chi Hội sinh viên nghiêm túc thực hiện.

(30030 lần xem)