Kết quả tìm kiếm
Danh sách xét duyệt Đề tài tốt nghiệp khoá 0008B (lượt 2)
03/01/2012
Qui trình trả giấy mời Giáo viên hướng dẫn đồ án cho các đề tài còn lại
28/12/2011
Thứ 4 ngày 4/1/2012, Văn phòng khoa sẽ trả giấy mời Giáo viên hướng dẫn của những đề tài đã được duyệt cho những sinh viên thực hiện theo đúng qui trình như sau:
Danh sách xét duyệt Đề tài tốt nghiệp khoá 0008B.
25/12/2011
Hiện đã có danh sách xét duyệt đề tài đồ án tốt nghiệp của sinh viên khoá 0008B
Qui trình trả kết quả duyệt đề tài đồ án tốt nghiệp cho sinh viên khoá 0008B
24/12/2011
Văn phòng khoa thông báo qui trình trả kết quả duyệt đề tài đồ án tốt nghiệp cho sinh viên khoá 08B như sau
SV khoá 08B - FITHOU có thể tham khảo đăng ký những đề tài sau
20/12/2011
Theo thông báo, SV có thể đăng ký theo những đề tài được đề xuất sau đây hoặc tự chọn đề tài (và người hướng dẫn) theo ý mình.
Thủ tục đăng kí đề tài đồ án tốt nghiệp cho sinh viên
15/12/2011
Chiều 14/12/2011, tại phòng 51 - CS2 khoa CNTT, Ban chủ nhiệm (BCN) và giáo vụ khoa đã có cuộc gặp mặt các sinh viên đủ và gần đủ tiêu chuẩn đăng kí đề tài làm đồ án để thông báo, trao đổi và giải đáp về những vấn đề liên quan.
Thông báo v/v chuẩn bị hồ sơ tốt nghiệp khoá 08B
15/12/2011
Tất cả các sinh viên trước khi được xét dự thi và bảo vệ tốt nghiệp cần hoàn thành những hồ sơ, giấy tờ sau
Kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên diện đủ điều kiên làm Đồ án tốt nghiệp (hệ Đại học Chính qui khoá 0008B)
13/12/2011
Văn phòng Khoa CNTT thông báo kế hoạch đăng ký đồ án tốt nghiệp cho sinh viên hệ Đại học Chính qui khoá 0008B như sau: