Thông báo v/v Triển khai đăng ký lớp tín chỉ HK3 năm học 2016-2017

21/05/2017 16:39

Thực hiện kế hoạch đào tạo HK3 năm học 2016-2017, khoa CNTT thông báo triển khai đăng ký lớp tín chỉ HK3 năm học 2016-2017như sau:

 1. Thời gian đăng ký: 22/05-24/05
 2. Điều chỉnh đăng ký: 24/05-25/05 (thông qua CVHT)
 3. Đăng ký học cải thiện: 24/05-25/05 (thông qua CVHT)
 4. Các môn đăng ký bắt buộc cho các SV đủ điều kiện trọng học kỳ này như sau:
  1. Chuyên đề thực tập chuyên ngành.
   Để tận dụng nhu cầu từ phía các doanh nghiệp trong việc nhận SV thực tập, khoa triển khai lớp này là bắt buộc với những SV đủ đk tiên quyết. Sinh viên được phép chọn vị trí công việc và doanh nghiệp theo sự tổ chức của Tổ hướng nghiệp. 
   Sau khi SV được nhận vào thực tập, khoa sẽ phân công GV giám sát.
  2. Chuyên đề thực tập ngành 
   Bắt buộc với những SV đủ điều kiện (khoá 14A trở về trước) do môn học này có nhiều điều kiện tiên quyết, khó tập hợp đủ nếu SV đăng ký phân tán.
  3. Chuyên đề thực tập cơ sở 
   bắt buộc với 16A4, 16A5, 16A6 để kịp tiến độ chung của khóa học. (cho phép các SV khác đăng ký thêm)
  4. Pháp luật Đại cương 
   bắt buộc với SV đủ điều kiện do môn này có thời lượng ngắn, thích hợp với HK3.
  5. Thiết kế đồ họa 
   bắt buộc với SV đủ điều kiện (khóa 14A trở về trước) do từ khóa 15A áp dụng CTĐT mới, môn học này nằm trong khối chuyên ngành Chuyên đề chuyên ngành có điều kiện theo qui trình tổ chức phân luồng đào tạo nên sẽ cần thời gian đợi đủ số lượng nếu không học.
  6. Kĩ thuật lập trình đồ họa 
   tương tự như với môn Thiết kế đồ họa. 
 5. Tiến độ học tập các lớp được sắp xếp như sau:
  • Các môn 4 tín chỉ: học 02 buổi/tuần
  • Các môn 3, 2 tín chỉ: học 01 buổi/tuần (trừ trường hợp đặc biệt, được sự thống nhất của Bộ môn phụ trách)
 6. Trong học kỳ này:
  • Các sinh viên diện đã bị cảnh báo HK1 năm học 2016-2017 hoặc có kết quả học tập HK2 không tốt cần lưu ý đăng ký học tập phù hợp (theo sự cố vấn của thầy cô CVHT) để có thể thoát khỏi diện cảnh báo trong đợt xét tới.
  • Các sinh viên có điều kiện để làm tốt nghiệp trong HK1 năm học  tới nên tích luỹ, cải thiện chuyên môn đồng thời tiếp xúc với giáo viên dự kiến mời hướng dẫn để chuẩn bị hướng đề tài sẽ đăng ký trong học kỳ tới.
  • Các sinh viên gần đạt học bổng khuyến khích học tập lưu ý đăng kí học đủ số tín chỉ/năm và tích lũy kết quả càng cao càng tốt (để thỏa mãn điều kiện xét học bổng)
 7. Khoa đặc biệt lưu ý sinh viên các khoá nhập học từ năm 2012 trở về trước: hiện đã quá thời gian học thiết kế theo chương trình đào tạo (4 năm với bậc Đại học, 3 năm với bậc Cao đẳng) cần tích cực học tập để hoàn thành chương trình đào tạo kịp thời gian được phép gia hạn theo Qui chế.
(31989 lần xem)