Thông báo v/v Điều chỉnh các lớp tín chỉ HK2 năm học 2017-2018 (số 3)

07/01/2018 10:58
Căn cứ kết quả điều chỉnh đăng ký các lớp tín chỉ đến hết 04/01/2018
Tags: CTMS, tín chỉ,

Khoa CNTT thông báo:

 1. Huỷ một số lớp trong danh sách sau do số lượng đăng ký quá thấp
  Môn học Lớp tín chỉ Giảng viên Tổng số ĐK
  Lập trình Web nâng cao AAW0212017.1 Thái Thanh Tùng 9
  Lập trình Hướng sự kiện AAW6102017.4, AAW6102017.436 Nguyễn Đức Tuấn 14
  Các sinh viên (SV) đang đăng ký trong các lớp bị huỷ sẽ được tự động chuyển sang các lớp cùng môn, còn chỉ tiêu, không trùng lịch với SV.
 2. Tăng chỉ tiêu và cho phép đăng ký bổ sung với lớp Lập trình Web (AAW7102017.3, P52, Lịch học sáng thứ 6). Sinh viên và CVHT đều có thể thực hiện đăng ký với lớp này, hạn đăng ký trước 08/01/2018 17:00
 3. Mở thêm lớp Thực hành Lập trình web - Thầy Nguyễn Đức Tuấn, P34, lịch học sáng thứ 4 cho những chỉ tiêu sẽ đăng ký bổ sung vào lớp Lập trình Web trên.
  Sau hạn 08/01/2018 17:00, khoa sẽ sắp xếp các SV học Thực hành lập trình web căn cứ theo số lượng đăng ký(nếu cần)
 4. Mở lớp Chuyên đề thực tập chuyên ngành cho các SV đủ điều kiện do Tổ công tác Hướng nghiệp của khoa phụ trách, học tập theo hình thức Thực tập có giám sát tại các doanh nghiệp đối tác của khoa CNTT.
 5. Lưu ý: những SV đang có điểm Trung bình chung Tích luỹ nhỏ hơn 2.0 (hệ 4) nên tập trung cải thiện kết quả học tập để có thể đáp ứng điều kiện xét tốt nghiệp theo Qui chế (>=2.0)
 6. Những SV có học lực Yếu không huỷ bớt tín chỉ đăng ký như đã hướng dẫn (TB số 2) sẽ bị huỷ tự động trong khâu hậu kiểm để đáp ứng yêu cầu của Qui chế
(26935 lần xem)