Thông báo v/v Triển khai đăng ký lớp tín chỉ HK1 năm học 2017-2018

16/08/2017 08:37

Thực hiện kế hoạch đào tạo HK1 năm học 2016-2017, khoa CNTT thông báo triển khai đăng ký lớp tín chỉ HK1 năm học 2017-2018 như sau:

 1. Thời gian đăng kýĐiều chỉnh đăng ký, Đăng ký học cải thiện: Theo kế hoạch
 2. Căn cứ kết quả Khảo sát ý kiến Sinh viên, Cựu sinh viên và Giảng viên, khoa triển khai tăng cường thực hành cho 4 môn có tên sau:
  1. Kỹ thuật lập trình cơ sở
  2. Kỹ thuật Lập trình Hướng đối tượng
  3. Hệ Quản trị Cơ sở Dữ liệu,
  4. Lập trình Web.
 3. Tổ chức các lớp tăng cường thực hành:
  1. Khối lượng:
   1. Phần thực hành = (Số tín chỉ thực hành trong đề cương) * 15 tiết * 2 
   2. Phần lý thuyết = (Số tín chỉ lý thuyết trong đề cương) * 15 tiết
  2. Đăng ký:
   1. Khi sinh viên đăng ký lớp lý thuyết các môn trên, CTMS tự chọn lớp thực hành theo nguyên tắc ưu tiên lớp đang có sĩ số thấp nhất.
   2. Khi sinh viên huỷ đăng ký lớp lý thuyết các môn trên, CTMS tự động huỷ đăng ký tại lớp thực hành tương ứng.
   3. Sinh viên chỉ có đăng ký ở lớp phần lý thuyết hoặc thực hành sẽ không được chấp nhận.
  3. Học phí: SV đóng học phí tương ứng với tổng số tín chỉ của môn học (không phát sinh thêm học phí phần thực hành tăng cường)
  4. Tính điểm:
   • Điểm phần thực hành= trung bình cộng (điểm từng buổi thực hành)
   • Điểm thi của môn học = ((Điểm thi bài tập lớn* số tín chỉ phần lý thuyết)+(Điểm thực hành*số tín chỉ phần thực hành))/(số tín chỉ của môn học)
   • Cách thực hiện:
    • Sinh viên đi học phải có vở thực hành từng môn học.
    • GV lớp thực hành giảng dạy và chấm điểm theo bài tập trong vở thực hành theo từng buổi. Kết thúc môn, GV lớp thực hành tính điểm phần thực hành theo qui tắc trên sau đó xác nhận vào vở thực hành và ghi nhận vào danh sách.
    • Khi đi thi bài tập lớn, sinh viên nộp vở thực hành cho GV hỏi thi để tính điểm thi của môn học.
 4. Trong học kỳ này:
  • Các sinh viên diện đã bị cảnh báo HK1 năm học 2016-2017 hoặc có kết quả học tập HK2 không tốt cần lưu ý đăng ký học tập phù hợp (theo sự cố vấn của thầy cô CVHT) để có thể thoát khỏi diện cảnh báo trong đợt xét tới.
  • Các sinh viên có điều kiện để làm tốt nghiệp trong HK2 năm học  tới nên tích luỹ, cải thiện chuyên môn đồng thời tiếp xúc với giáo viên dự kiến mời hướng dẫn để chuẩn bị hướng đề tài sẽ đăng ký trong học kỳ tới.
  • Các sinh viên gần đạt học bổng khuyến khích học tập lưu ý đăng kí học đủ số tín chỉ/năm và tích lũy kết quả càng cao càng tốt (để thỏa mãn điều kiện xét học bổng)
 5. Khoa đặc biệt lưu ý sinh viên các khoá nhập học từ năm 2013 trở về trước: hiện đã quá thời gian học thiết kế theo chương trình đào tạo (4 năm với bậc Đại học, 3 năm với bậc Cao đẳng) cần tích cực học tập để hoàn thành chương trình đào tạo kịp thời gian được phép gia hạn theo Qui chế.
(24851 lần xem)