Thông báo về thời hạn và cách thức điều chỉnh đăng ký lớp tín chỉ (học kỳ 1 năm học 2012-2013)

01/09/2012 09:07
Khoa CNTT thông báo tới sinh viên các khoá học theo hệ đào tạo tín chỉ cách thức điều chỉnh đăng ký cho học kỳ 1 năm học 2012-2013 như sau
Tags: CTMS, thông báo,
  1. Sinh viên thực hiện đăng ký theo kế hoạchhướng dẫn đã công bố
  2. Từ 05/09/2012 đến hết 06/09/2012, sinh viên đã đăng ký, có nguyện vọng điều chỉnh cần làm đơn (theo mẫu) và nộp cho Cố vấn học tập.
  3. Các thầy, cô Cố vấn học tập nhận đơn và xử lý theo phân công của khoa.
(11150 lần xem)