Thông báo v/v Điều chỉnh các lớp tín chỉ HK1 năm học 2015-2016 (lần 1)

30/08/2015 21:08
Kết thúc lịch đăng kí dành cho SV, có 05 lớp bị Tạm hoãn (nghỉ lịch học tuần đầu chờ SV đăng kí thêm), 09 lớp bị huỷ (số đăng kí hiện tại quá ít, <15 sv/lớp)
Tags: ctms, thông báo, 2015-2016

Chi tiết các lớp bị điều chỉnh như sau

Để điều chỉnh đăng ký tín chỉ trong thời hạn theo lịch, sinh viên cần gửi đề nghị tới Cố vấn học tập.

(15869 lần xem)