Thông báo v/v Triển khai đăng ký lớp tín chỉ HK3 năm học 2015-2016

25/05/2016 22:27
Tags: CTMS,

Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016, khoa CNTT thông báo triển khai đăng ký lớp tín chỉ HK3 năm học 2015-2016 như sau:

 1. Thời gian đăng ký: 26/05-29/05
 2. Thực học: từ 30/05
 3. Điều chỉnh đăng ký: 30/05-01/06 (thông qua CVHT)
 4. Đăng ký học cải thiện: 30/05-01/06 (thông qua CVHT)
 5. Khoá 1510A đăng ký theo lớp hành chính các lớp môn Chuyên đề cơ sở (CĐCS) để đảm bảo tiến độ đào tạo. Trường hợp có lí do đặc biệt không thể theo học, SV làm đơn trình bày, xin ý kiến đồng ý của CVHT, nộp tại phòng P14 trong hạn điều chỉnh đăng ký để khoa xem xét.
 6. Tiến độ học tập các lớp được sắp xếp như sau:
  • Các môn 4 tín chỉ: học 02 buổi/tuần
  • Các môn 3, 2 tín chỉ: học 01 buổi/tuần (trừ trường hợp đặc biệt, được sự thống nhất của Bộ môn phụ trách)
  • Môn Hệ quản trị CSDL:
 7. Trong học kỳ này, các sinh viên có điều kiện để làm tốt nghiệp trong HK1 năm học  tới (2016-2017) nên tích luỹ, cải thiện chuyên môn đồng thời tiếp xúc với giáo viên dự kiến mời hướng dẫn để chuẩn bị hướng đề tài sẽ đăng ký trong học kỳ tới.
 8. Trong các học kỳ chính (I, II) của các năm học tới, khoa sẽ chọn 01 môn thuộc khối khoa học xã hội trong chương trình đào tạo để tổ chức đào tạo theo đơn vị lớp hành chính.
 9. Khoa đặc biệt lưu ý sinh viên các khoá nhập học từ năm 2012 trở về trước: hiện đã quá thời gian học thiết kế theo chương trình đào tạo (4 năm với bậc Đại học, 3 năm với bậc Cao đẳng) cần tích cực học tập để hoàn thành chương trình đào tạo kịp thời gian được phép gia hạn theo Qui chế.
(21232 lần xem)