Tốt nghiệp
Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện chuyên môn đợt 1 và lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn ĐỢT 2 đối với sinh viên làm đồ án học kỳ 2 năm học 2020-2021
19/01/2021
Thông báo lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn đối với sinh viên làm đồ án học kỳ 2 năm học 2020-2021
12/01/2021
Thông báo về việc thẩm định bằng THPT
30/12/2020
Triển khai công văn số 702/CV-QLĐT ngày 25/12/2020 của Phòng Quản lý đào tạo, khoa CNTT thông báo về việc thẩm định bằng THPT
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 12-2020 (bổ sung)
30/12/2020
Căn cứ công văn số 702/CV-QLĐT của Phòng Quản lý Đào tạo - Trường ĐH Mở Hà Nội về việc xét bổ sung tốt nghiệp năm 2020 cho SV đại học hệ chính quy,
Thông báo Lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đợt tháng 12/2020
10/12/2020
Khoa CNTT thông báo lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đợt tháng 12/2020 như sau
Thông báo QĐ số 4601/QĐ-ĐHM và Danh sách SV Hệ vừa làm vừa học được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10/2020
01/12/2020
Thông báo v/v Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Hệ vừa làm vừa hoc- Đợt xét tháng 10/2020
01/12/2020
Thông báo v/v Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp - Đợt xét tháng 10/2020 (hệ Chính qui)
01/12/2020
Khoa CNTT thông báo Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học cho sinh viên đợt xét Tháng 10/2020 (do Trường ĐH Mở HN tổ chức), như sau:
Thông báo Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2020-2021
28/11/2020
Khoa thông báo Lịch và Danh sách các Hội đồng Bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2020-2021, như sau:
Thông báo đăng ký seminar chuyên môn trước khi đăng ký bảo vệ Luận văn Thạc sĩ (dành cho học viên Cao học)
25/11/2020
Để chuẩn bị cho việc báo cáo luận văn tốt nghiệp, học viên cần thực hiện seminar chuyên môn tại Khoa trước khi nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn.
Kết quả phân công GV phản biện đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2020-2021
23/11/2020
Khoa thông báo kết quả phân công GV phản biện cho các đồ án SV thưc hiện trong HK1 năm học 2020-2021, như sau:
Thông báo lịch kiểm tra điều kiện lần 2 đối với SV làm chuyên đề tốt nghiệp HK1 năm học 2020-2021
23/11/2020
Bộ môn Công nghệ đa phương tiện thông báo lịch tổ chức Đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK 1 (năm học 2020-2021)
02/11/2020
Bộ môn Công nghệ đa phương tiện thông báo lịch tổ chức Đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK 1 (năm học 2020-2021)
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo lịch tổ chức seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK 1 năm học 2020-2021
01/11/2020
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo tổ chức seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK 1 năm học 2020-2021 như sau:
Thông báo lịch kiểm tra điều kiện đối với SV làm chuyên đề tốt nghiệp HK1 năm học 2020-2021
09/10/2020
Thông báo kiểm tra tiến độ đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2020-2021
29/09/2020
Khoa CNTT thông báo lịch và danh sách SV hội đồng kiểm tra tiến độ đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2020-2021, như sau:
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 10-2020
14/09/2020
Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện chuyên môn đợt 1 và lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn ĐỢT 2 đối với sinh viên làm đồ án học kỳ 1 năm học 2020-2021
13/09/2020
Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện chuyên môn đợt 1 và lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn ĐỢT 2 đối với sinh viên làm đồ án học kỳ 1 năm học 2020-2021
Thông báo lịch nhận chuyên đề tốt nghiệp HK1 năm học 2020-2021
02/09/2020
Thông báo đăng ký dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đợt tháng 9 năm 2020
01/09/2020